ساخت سونا خشک

یک سونای خشک از چه بخش هایی تشکیل شده : اگر بخواهیم به اجزای یک سونا بپردازیم باید بخش چوبی را از بخش تجهیزات و لوازم جدا کنیم .

بخش های چوبی یک سونا شامل دیواره و سقف که با لمبه ساخته می‌شود، درب و چهارچوب ، و تخت و کف و سکو ها که با چوب نیمکتی ساخته می‌شود.

تخت و سکو باید بتواند وزن یک انسان را به راحتی تحمل کند . اصولا یک تخت یا کف یا سکو از یک اسکلت تشکیل شده که روی آن با چوب کاور می‌شود.

تخت سونا دو حالت دارد ، یک تخت معلق است که بخش عمودی آن حذف می شود .

تخت دوم تختی است که از دیواره و کف تشکیل شده و شما دسترسی به زیر تخت ندارید

گالری عکس تخت سونای خشک :

اجرای سونا خشک ، تخت و سکو سونا خشک ، قیمت سونا
تخت و سکو سونا خشک
تخت و سکو سونا خشک
تخت و سکو سونا خشک
تخت و سکو سونا خشک
تخت و سکو سونا خشک
تخت و سکو سونا خشک
تخت و سکو سونا خشک
تخت و سکو سونا خشک
تخت و سکو سونا خشک

مطالب مرتبط با موضوع سونای خشک :

WhatsApp us