منبت آماده

فروش منبت آماده ( تابلو , تاج منبت و زهوار )

فروش منبت آماده ( تابلو , تاج منبت و زهوار )

منبت آماده حاصل کار ماشین آلات پیشرفته cnc  است که به منظور کاهش قیمت و اجرت کمتر منبت کاری با دست رواج یافته است .

تجهیزات cnc  یک قطعه چوب را در زمان کمتر و با کیفیت بالا تراش می دهند .

WhatsApp us