رویه کوبی و نقاشی مبل

قیمت و اجرت تعمیر ، رویه برداری و رویه کوبی و نقاشی مبل و صندلی بستگی به نوع مبل و صندلی و میزان دستگیر بودن آن باهم متفاوت هستند ، ولی بطور کلی میتوانیم بر اساس نوع مبل به روش زیر قیمت گذاری کنیم .

۱ . مبل استیل : اجرت رویه کوبی مبل استیل بصورت واحدی محاسبه می شود . هر نفر یک واحد است و این دستمزد از 250 الی 500 هزارتومان متغیر است .

هزینه پارچه و تهیه و ارسال آن بعهده کارفرما است .

۲ . رنگ آمیزی بر اساس نوع رنگ از هر ست 1.5 میلیون تومان اغاز و تا 3 و ۴ میلیون تومان هم بالا می رود .

3 . مبل راحتی از هر واحد 200 الی 300 هزار تومان محاسبه میشود .

 

WhatsApp us