چگونه پله های خود را بر اساس استاندارد بسازید

استاندارد پله چوبی
استاندارد پله چوبی

هنگامی که شما در حال بازسازی یا ساختن خانه هستید ، اندازه گیری های حیاتی مانند عرض استاندارد راه پله ، ارتفاع بالابر و عمق نرده یک موضوع حدسی نیست . اندازه گیری راه پله با روش معمول و کدهای استاندارد ساختمان تعیین می شود ، که خود اغلب توسط شیوه های عمومی تأیید شده اطلاع رسانی می شود . این قوانین به منظور ایمن سازی راه پله ها تا حد ممکن است ، بنابراین هرگز نباید آنها را نادیده گرفت یا دور زد.

اجزای پله چوبی
اجزای پله چوبی

در عین حال ، اندازه گیری کد راه پله به نوعی انعطاف پذیری را امکان پذیر می کند ، زیرا اکثر اندازه گیری ها با حداقل یا حداکثر همراه هستند . نمونه بارز عرض پله استاندارد است . کد راه پله بیان می کند که پله ها باید 30 سانتی متر عرض داشته باشند . تا زمانی که استاندارد عرض 30 سانتی متری رعایت شود ، می توانید عرض پله ها را تا آنجا که می خواهید افزایش دهید .

استانداردهای پیشنهادی نه تنها به شما در ساختن یک راه پله ایمن کمک می کند ، بلکه در ساختن یک راه پله راحت که می توانید روزها و ماه ها در سالهای آینده از آن استفاده کنید نیز کمک می کند . هرچند همه اندازه های راه پله در همه نقاط کشور به طور جهانی یکسان نیستند . حتماً با آژانس مجاز خود در مورد کدهای ساختمانی که در محل شما صدق می کند ، مشورت کنید . بسیاری از جوامع به طور عمده کد بین المللی ساختمان را تصویب می کنند ، در حالی که برخی دیگر اصلاحاتی را اعمال می کنند . در هر صورت ، کد محلی چیزی است که باید برای گذراندن بازرسی ها رعایت کنید .

الزامات کد راه پله زیر مربوط به پله های مستقیم است . پله های پیچ در پیچ و پله های مارپیچ دارای چندین کد متفاوت هستند .

عرض راه پله : حداقل 90 سانتی متر

عرض راه پله به فاصله ای که از پله ها بالا یا پایین می روید اشاره می کند . به گفته IRC ، این فاصله باید حداقل 90 سانتی متر باشد و نرده های دستی را شامل نمی شود .

ابعاد استاندارد کف پله
ابعاد استاندارد کف پله

ارتفاع پله  : 12 سانتی متر ، حداکثر

بالابر پله قسمت پشتی و عمودی یک پله است . ارتفاع پله از راه پله به معنای فاصله ای است که پای خود را از یک پله به پله مجاور به بالا یا پایین حرکت می دهید . این نباید بیشتر از 10 سانتی متر باشد .

این مشخصات کد برای جلوگیری از بلند شدن پله ها در صورت بالا رفتن از طبقه و یا پایین آمدن از آن در صورت پایین آمدن ایجاد شده است . علاوه بر این ، اندازه گیری بلند کننده همه نرده ها باید تا حد ممکن به یکسان نزدیک باشد . بیشترین ارتفاع بلند کننده در یک پله نمی تواند از کوچکترین آن بیش از 20 سانتی متر تجاوز کند . راه پله ای که در آن تفاوت قابل توجهی بین بالابرها وجود داشته باشد ، یک خطر ایمنی است .

اگر پله ها دارای بالابرهای باز هستند ، فضای باز بین پله ها نمی تواند آنقدر بزرگ باشد که بتواند یک کره 10 سانتی متر از آن عبور کند . به عبارت دیگر ، فضا باید کمی کمتر از 10 سانتی متر ارتفاع داشته باشد .

نرده راه پله ( هندریلس ) عمق : 25 تا 28 سانتی متر ، حداقل

گام پله سطح صاف و افقی است که روی آن راه می روید .  عمق نرده فاصله ای است که از لبه جلویی ، یا دماغه ( یک طرح نرده که از بالاآمدگی پایین تر می آید ) ، یک قدم تا لبه جلویی یا لبه گام بعد ، به صورت افقی اندازه گیری می شود . این فاصله باید حداقل 25 سانتی متر باشد . با این حال ، اگر پله ها دارای علامت درجه نیستند و پله ها دارای بلند کننده های جامد هستند ، بلند کننده های باز ، حداقل عمق نرده  28 سانتی متر است .

استاندارد ارتفاع هندریل
استاندارد ارتفاع هندریل

ارتفاع پله ها باید به اندازه کافی عمیق باشد تا اکثریت پای شما فضای کافی برای استراحت روی پله را داشته باشد . عمق نرده پله بیشتر برای پایین آمدن و نه صعود از پله ها اهمیت دارد . علاوه بر این ، اندازه گیری نرده در راه پله باید تا حد ممکن به یکسان نزدیک باشد . بیشترین عمق نرده در یک پله نمی تواند بیش از 20 سانتی متر بزرگتر از کوچکترین عمق نرده باشد .

نازینگ ها باید حداقل 10 سانتی متر و بیش از  11 سانیت متر  فراتر از رایزر پایین نباشد . بزرگترین ستون نمی تواند بیش از 20 سانتی متر بزرگتر از کوچکترین ستون باشد .

فضای سرپله : 180 سانتی متر ، 20 سانتی متر ، حداقل

در هر نقطه ای از راه پله ، یک کاربر باید حداقل 180 سانتی متر و  20 سانتی متر فاصله عمودی بین قسمت بالای راه پله و پایین سقف داشته باشد .

هرکسی که از پله ها بالا یا پایین می رود ، باید فضای سر زیادی داشته باشد و نیازی به پایین آمدن نداشته باشد .

فرود پله ها یا پاگرد

فرود یا پاگرد به سطح یک طبقه نزدیک به پله بالا یا پایین پله گفته می شود . فرود میانی سکوی کوچکی است که به عنوان بخشی از پله بین سطوح اصلی طبقه ساخته می شود و معمولاً برای تغییر جهت پله ها یا استراحت کاربر استفاده می شود.

هر پله باید دارای فرود در بالا و پایین باشد . عرض فرود که عمود بر جهت حرکت اندازه گیری می شود ، نباید کمتر از عرض پله باشد . حداقل عمق اندازه گیری شده در جهت سفر 90 سانتی متر است .

روشنایی راه پله

نرده ها و فرودهای همه راه پله های مستقیم باید دارای منبع نوری مصنوعی باشند که بتواند سطح نرده و فرود را تا کمتر از 11 لوکس ( شمع تقریباً 30 سانتی متر ) روشن کند . برای هر راه پله ای که دارای شش یا بیشتر آسانسور است ، باید یک سوئیچ دیواری در هر سطح طبقه برای کنترل منبع نور وجود داشته باشد .

شرایط مشترک پله

    قطعه چوبی  :  قطعه چوبی عضوی است که به شکل اره بر روی آن قرار می گیرد و قدم می زند . برای راه پله به حداقل دو مورد نیاز خواهید داشت . برخی از راه پله های کاربردی ، مانند پله های زیرزمین یا پله های عرشه ، ممکن است از طرح تارهای دندان اره ای استفاده نکنند . در عوض ، آنها ممکن است از تارهای جانبی محکم استفاده کنند که با استفاده از اتصالات فلزی نرده ها را لنگر می زنند .

    رایزر: یک بالابر اندازه گیری عمودی هر پله است . بلند کننده ها می توانند بسته باشند یا باز بمانند ، مانند پله های عرشه یا پله های زیرزمین. به تخته ای که قسمت پشتی پله را در بر می گیرد ، رایزر نیز گفته می شود .

    نرده : نرده قسمت افقی هر پله است که گاهی اوقات هندریلس نامیده می شود . این سطحی است که کاربر روی آن قدم می گذارد .

    فرود : فرود یک سکوی بین دو پله است . همچنین فضای نزدیک در بالا و پایین پله ها است .

پاگرد : قسمتی از نرده که بر روی بالا پایین تراز قرار دارد .

    عرض راه پله : عرض به طول بلند کننده ها و پله ها از یک طرف به طرف دیگر اشاره دارد . برای الزامات کد ، حداقل عرض راه پله ابعاد افقی بین دیوارهای جانبی راه پله است که در بالای نرده ( ه ا) اندازه گیری می شود .

    فضای سر : فضای سر ، ابعاد عمودی از سطح پلکان تا سقف در بالا است . اندازه گیری آن بر اساس یک خط خیالی شیب دار است که تمام گام های پله را به هم متصل می کند .

نویسنده : حسین عتیقی

کلمات کلیدی : روش اندازه گیری فضای مورد نیاز پله چوبی ، اندازه گیری دقیق فضای مورد نیاز

مطالب مرتبط با موضوع استاندارد پله :

WhatsApp us