گل سفید درخت Ipe تابه‌بوئیا (نام علمی: Tabebuia)

گل سفید درخت Ipe تابه‌بوئیا (نام علمی: Tabebuia)

WhatsApp us