آموزش نصب انواع لمبه چوبی

آموزش نصب انواع لمبه چوبی

آموزش نصب لمبه چوبی  انواع لمبه چیست ؟یکی از دوستان سوال کرده بود , مگر چند نوع لمبه داریم ؟  لمبه ها همه یک کاربری دارند ولی از نظر شکل میتوانند اشکال مختلفی داشته باشند . مانند لمبه v  و یا لمبه ننیم و نیم که بر روی هم دیگر قرار میگیرند . ...
WhatsApp us