کابوس زیر باران

کابوس زیر باران

Heavy  rain

کابوس زیر باران

کابوس زیر باران

کابوس زیر باران

Heavy  rain قطعا یکی از جاه طلبانه ترین آثار دیوید کیج خالق عناوین تحسین برانگیز دیگری در دنیای بازی های ویدئوییه که با تکیه بر احساسات حقیقی انسان  تلاش داره تجربه ای  خیلی تازه  و تکرار نشدنی برای جامعه  بازیکن بیاره ، که باید گفت در این زمینه خیلی موفق بوده . و ما همین جا تضمین می کنیم  که پیش ازین هرگز چنین تجربه ای نداشتین !

(بیشتر…)