۵ هزار سال لباس بانوی ایرانی در نیاوران

۵ هزار سال لباس بانوی ایرانی در نیاوران

۵ هزار سال لباس بانوی ایرانی در نیاوران لباس دوره قاجار  بانوی ایرانی به مناسبت هفته میراث فرهنگی، برای نخستین‌بار نمایشگاهی از لباس بانوی ایرانی در دوره‌های تاریخی مختلف و از 5 هزار سال پیش تا دوره قاجار با عنوان «فرآفرین» در کاخ اختصاصی مجموعه فرهنگی تاریخی...
WhatsApp us