طبرستان، تبرستان، تپورستان یا تپوران

طبرستان نام کهن و اصلی مازندران طبرستان است .   طبرستان، تبرستان، تپورستان یا تپوران به بخشی از سرزمین‌های میان کوه‌های البرز و دریای مازندران اطلاق می‌شده‌است در ابتدا تبری ها در شمال سمنان امروزی زندگی می کردند وبعد از تصرف کامل مازندران محدوده ی آنان وسیعتر شد...
WhatsApp us