0 Items
سبک های هنری , نقاشی

سبک های هنری , نقاشی

 

نقاشی کنشی

سبک های هنری در نقاشی

این اصطلاح وصف روشی در نقاشیه که جکسون  پولاک  اونو اختراع کرد و در طی اون هنرمند با پاشیدن  و ریختن  و چکاندن رنگ بر روی بوم نقاشی، اثر خود را به وجود میاره.

نقاشی کنشی

نقاشی کنشی

این لغت برخی وقتها به عنوان لغت جانشینی  برای اکسپرسیونیسم  انتزاعی هم استفاده میشه . اما چنین کاربردی زیاد دقیق نیس چون ” نقاشی کنشی” فقط یکی از فرمهای اکسپرسیونیسم انتزاعی را نشون می ده.

نقاشی کنشی

نقاشی کنشی

نقاشی متافیزیک

روشی در نقاشی که دی کریکو در حدود سال 1913 اختراع کرد.

نقاشی متافیزیکی

نقاشی متافیزیکی

مشخصه این سبک تصاویری بود که حس و مفهومی از رمز و راز و فضاهای وهم الود را بیان می کنه. این جلوه حسی بخشی به وسیله  پرسپکتیوها و نور پردازی های غیر واقعی و بخشی به وسیله استفاده از نوعی شمایل نگاری عجیب ، که در اون از مانکن های خیاطی و مجسمه  به جای پیکره های انسانی  به کار می رفت و قسمتی دیگر هم به وسیله ترکیب شمایل نگارانه اشیائی بود که واقعا نمایش داده می شدن . جلوه ای که بعدا توسط بعضی از سوررئالیست ها به کار گرفته شد. اگرچه نقاشی متافیزیکی تا جنگ جهانی اول  بیشتر دووم  نیاورد اما تاثیر زیادی بر سوررئالیسم  گذاشت.

نقاشی میدون رنگ

اصطلاحی  برای وصف بعضی از نقاشی های انتزاعی خاص که خصوصیت اون گستره های بزرگی از رنگ های خارج از میزان بود و در اواخر دهه 1940 و اوائل دهه 1950 در امریکا اختراع شد.

نقاشی

نقاشی

پیشروان اصلی اون نیومان و روتکو بودن.

 

سبک ها و مکتب های هنری

WhatsApp chat