0 Items
تاریخچه تخت وصندلی در ایران

تاریخچه تخت وصندلی در ایران

تاریخچه تخت وصندلی در ایران

پیشینه تخت و صندلی در ایران:

محمد رضا زاهدی

کارشناس ارشد باستان شناسی

آثار و مدارک باستان شناسی به جای مانده از فرهنگهای کهن در سرزمینها ی گوناگون خاور میانه و آسیای غربی نشان می دهد ،که صندلی بعنوان وسیله ای برای نشستن از هزاران سال پیش به شکل های گوناگون وجود داشته است. یکی از نمونه های اولیه این نوع صندلی های اولیه ،چهارپایه ای است ساده که از این نوع چهار پایه ها برای نشستن استفاده می شده است. مدارک موجود نشان می دهد که قدیمی ترین چهار پایه موجود درمنطقه خاور نزدیک باستان از حفریات باستان شناسی تپه چشم علی در جنوب شرق تهران (شهرری) در کاوش های اریک اشمیت در سالهای 6-1934 به دست آمده است . این چهارپایه که متعلق به نیمه دوم هزاره ششم پیش از میلاد است با مخلوطی از گل رس و شن و کاه ساخته شده است . خمیره و پوشش آن قرمز رنگ است و در بخش پیش از تاریخ موزه ملی ایران نگهداری می شود. این چهار پایه طوری ساخته شده است که به لحاظ وزن و استحکام به راحتی می تواند وزن انسان را تحمل کند.(اسفندیاری.64:1377)

اما قدیمی ترین نمونه صندلی در ایران، در نقش برجسته ای بر مهره ای از جنس سنگ یمانی آبی رنگ از دوره عیلام نقش شده است . در این نقش تصویر یکی از پادشاهان عیلامی به نام شیلهک – این شوشیناک را نشان می دهد، که در حال اهداء شئیی به دخترش می باشد. در این تصویر پادشاه عیلامی بروی صندلی نشسته است که لبه تکیه گاه آن گرد و به حالت برگشته می باشد و پایه های آن به شکل، سم یک حیوان نشان داده شده است ،این قطعه مهر و نقش روی آن متعلق به هزاره دوم پیش از میلاد می باشد.(همان :65)

نمونه های فراوانی از این نوع صندلی و مبلمان از دوره عیلام در نقوش روی مهرهای استوانه ای این دوره به وفور مشاهده می گردد. که شاهدی است بر استفاده از صندلی و تخت در روزگار عیلام.

نمونه دیگر از این دست یک قطعه پلاک قیری است که از زیباترین آثار هنری عیلام نو محسوب می شود و به نام بانوی ریسنده مشهور است . این لوح ساخته شده از جنس خمیر قیر، 13 سانتیمتر طول و 9/3 سانتیمتر عرض دارد . لوح مذکور تصویر زنی را نشان می دهد که یک دوک نخ ریسی دردست داشته و به سبک شرقی به حالت چهارزانو بر روی صندلی یا چهار پایه ای نشسته، که پایه هایی به شکل پنجه شیر دارد، در مقابل بانوی ریسنده چهارپایه ای با پایه هایی به شکل پنجه شیر وجود دارد که بر روی آن ظرف محتوی یک ماهی با شش میوه گرد قرار دارد.Amiet,1966,540) )

این نوع چهارپایه با پایه هایی به شکل پنجه شیر بارها در صندلی ها و تخت های مربوط به دوران هخامنشی تکرار شده و مشاهده می گردد.این موضوع بیانگر تاثیر پذیری هخامنشیان از آثار هنری دوران عیلام بوده است.

یکی دیگر از قدیمی ترین نمونه های صندلی ،مکشوفه از حفریات باستان شناسی در ایران، یک نمونه صندلی مفرغی است، متعلق به هزاره دوم ق. م از منطقه املش در استان گیلان ، این قطعه صندلی مفرغی که در ابعاد کوچک و مینیاتوری و از روی نمونه های واقعی ساخته شده است دارای یک صفحه مربع شکل با چهار، پایه ساده و پشتی مستطیلی شکل بلندی است که کاملا شبیه به نمونه های امروزی است.

ایرانیان باستان همچنین از تخت خواب نیز استفاده نموده و می توان بنابر شواهد و مدارک باستان شناسی مطرح نمود، که ایرانیان جزو اولین مردمانی بوده اند که از تخت خواب به عنوان مبلمان محل زندگی استفاده می کرده اند.

نمونه های فراوانی از مدل های کوچک این نوع تخت ها ،در حفریات باستان شناسی منطقه شوش و از دوره عیلام بدست آمده است، که معمولا همگی آنها دارای یک صفحه مستطیل شکل ساده با چهارپایه کوتاه بوده و روی سطح اصلی تخت معمولا تصاویر برهنه زن و مردی را نشان می دهد که بر روی تخت آرمیده اند، این نوع تخت ها معمولا از جنس گل و سفال ساخته شده و نمونه هایی از تخت های مورد استفاده در دوران عیلام در هزاره سوم ق.م را نشان می دهد.

بهترین نمونه های مبلمان ،تخت و صندلی در ایران باستان مربوط به دوره هخامنشی است. متاسفانه اصل این آثار در کاوشهای باستان شناسی بدست نیامده است ، لیکن نمونه هائی از تخت وصندلی  بر روی نقوش برجسته های تخت جمشید نظیر: صحنه بارعام داریوش در خزانه تخت جمشید ، صحنه خشایار شاه نشسته بر تخت شاهی و یا نقوش بالای آرامگاه داریوش در نقش رستم بارها مشاهده می شود.

علاوه بر این نمونه هایی از پایه های فلزی به شکل حیوانات اساطیری نظیر شیر و عقاب ویا  بخشی از بدن حیوان (پنجه شیر ) در کاوشهای باستان شناسی بدست آمده است.که بیانگر بخشی از تزئینات مبلمان در دوره هخا منشی می باشد .

ازنمونه های تخت و صندلی در دوران ساسانی نیزتنها می توان به نقوش برجسته موجود بر روی  بشقابهای زرین و سیمین دوره ساسانی اشاره نمود.
که خود گویای وجود عناصر تزئینی نظیر نقوش حیوانات اساطیری مثل عقاب و شیر بعنوان پایه و دسته تخت و صندلی در این دوره می باشد .

دوره اسلامی تا دوره معاصر:

ازدوره اسلامی ،ودرمیان نمونه های بدست آمده از کاوشهای باستان شناسی ،می توان به یک قطعه صندلی سفالی با تکنیک قالبی با رنگ فیروزه ای اشاره نمود که در هر ضلع نمای آن یک طاقنما وشش پایه به شکل نیم تنه شیر دارد.این قطعه از گرگان بدست آمده ومتعلق به قرن 6هجری است.5/25سانتیمترارتفاع و3/24سانتیمتر قطر دارد.

بر روی اوراق شاهنامه که داستانهای حماسی فردوسی را به تصویر کشیده است با نمونه های فراوانی از تخت و صندلی و مبلمان مورد استفاده درباریان ، در دوران اسلامی مواجه می باشیم.که نمونه های به جا مانده نشانگر تکنیک های متفاوتی از تخت و صندلی می باشد.به طور مثال در بعضی از تصاویرمینیاتور به نمونه هایی از صندلی بر می خوریم که به وسیلیه هنر منبت و معرق تزئین شده اند.

با آغاز دوره صفوی و سپس دوره قاجار که آغاز گر حضور اروپائیان در سرزمین ایران محسوب می گردد. و نیز مسافرت شاهان قاجار به فرنگ، مبلمان نوع اروپایی به دربار شاهان صفویه و قاجار و پس از آنها در دربار پهلوی راه می یابد. در این دوران تعدادی مبلمان یا بهتر است بگوئیم تخت یا صندلی توسط هنرمندان ایرانی ساخته می شود که امروزه زینت بخش موزه های کشور می باشد . نظیر تخت طاووس و تخت یا صندلی نادری که امروزه در موزه جواهرات ملی نگهداری می شود. تخت مرمر که از سنگ یکپارچه مرمر و به دست هنرمندان ایرانی ساخته شده و در عمارت کاخ گلستان نگهداری می شود.
تخت نادری نام اریکه سلطنتی است که به دستور فتحعلی شاه قاجارتوسط جواهر سازان و صنعتگران ایرانی ساخته شده‌است. این تخت مرصع و میناکاری شده شامل ۲۲ هزار سنگ و جواهر قیمتی است که برای اردوکشی به چمن سلطانیه زنجان در ۹ قطعه مجزا ساخته شد. تخت نادری از نظر شکل و ترکیب و تزیینات زیباتر از تخت طاووس است. پشت انداز آن با ترنج و جواهرات درشت و خوش رنگش آن را مجلل تر نشان می‌دهد. در دو طرف پشت انداز تخت که مانند دم طاووس چتر زده و در بالا دارای تاجی است، نقش دو اژدهای پیچ خورده یا سمندر قرار دارد که دم آنها به شکل سر عقاب یا طوطی درآمده‌است، و نظیر همین دو اژدها در دو طرف پله اول تخت نیز دیده می‌شود که در این جا دارای پا بود. و به سطح و دیواره پله چسبیده‌اند. در دیواره عمودی پله اول تخت، نقش شیری، برجسته کاری شده که بدن آن همچون پوست پلنگ خالدار و جواهر نشان شده‌است. در دو طرف تخت نیز در داخل ترنج‌هایاسلیمی مشبک، نقش دو طوطی میناکاری شده مشاهده می‌گردد.

این تخت تنها در مواقع سفر برای پادشاه حمل می‌شد و در بقیه اوقات در خزانه سلطنتی نگهداری می‌شد. تا پیش از تدوین قانون خزانه بانک ملی ایران، این تخت درتالار سلام کاخ گلستان تهران و در کنار تخت طاووس نگهداری می‌شد و پس از آن به موزه جواهرات سلطنتی انتقال یافت. این تخت برای آخرین بار در تاجگذاری محمد رضا شاه پهلوی در چهارم آبان ماه ۱۳۴۶ خورشیدی در تالار سلام کاخ گلستان مورد استفاده قرار گرفت. در حال حاضر این اثر گرانبها در موزه جواهرات ملیبانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران نگهداری می‌شود. از این تخت به اشتباه گاهی به عنوان تخت طاووس یاد می‌شود.

این تخت زیبای جواهر نشان و میناکاری شده , در حال حاضر در گنجینه جواهرات ملی ایران در بانک مرکزی نگهداری می‌شود. تخت نادری در دوران قاجار ساخته شد. برخی تصور می‌کنند که چون این تخت , نادری نام دارد پس به احتمال فراوان مربوط به نادرشاه افشار است در صورتی که نادر در زبان فارسی به معنی کمیاب است و این تخت نه به خاطر نادر شاه که به خاطر کمیاب بودن و زیبایی منحصر به فردش به این نام شهره شده. این تخت فوق العاده زیبا به فرمان فتحعلی شاه فاجار ساخته شد و در بسیاری از نقاشی های آن زمان دیده می‌شود. این تخت در کاخ گلستان نگهداری می‌شد ولی بعدها به گنجینه جواهرات سلطنتی بانک مرکزی منتقل شد. این تخت برای آخرین بار در زمان تاجگذاری محمدرضا شاه پهلوی مورد استفاده قرار گرفت.

تَختِ طاووس که در آغاز «تخت خورشید» نام داشت، یکی از تخت‌هایجواهر نشان سلطنتی ایران است که به مباشرت حاجیمحمدحسین‌خان صدر اصفهانی(نظام الدوله)، صدر اعظم فتحعلی‌شاه و به فرمان فتحعلی‌شاه در سال ۱۲۱۶ هجری قمری توسط جواهرسازاناصفهان ساخته شد

از سال ۱۲۲۴ قمری، از نخستین شب ازدواج فتحعلی شاه با طاووس تاج‌الدوله (که نه ساله بود) بر روی این تخت، تخت به نام وی، تخت طاووس نامیده شد. این تخت هم اکنون در موزه جواهرات بانک مرکزیاست.

بنابراین این تخت با تخت طاووسی که نادرشاه افشار به همراه جواهراتکوه نور و دریای نور از نبرد هندوستان با خود به ایران آورد تفاوت دارد.تخت طاووس نادر با مرگ وی توسط غارتگران تخریب و به یغما برده شد.

این تخت به دلیل وجود طرح دو طاووس پرگشوده که در پشت آن قرار داشت به این نام شهرت یافت. پرهای زیبای این طاووس‌ها با جواهراتی چون : یاقوت، زمرد، مروارید، یاقوت کبود و سنگهای گران قیمت دیگری تزیین شده بودند. این تخت و طاووس‌های آن با شرح گفته شده در قرن ۱۷ میلادی برای شاه‌جهان پادشاه گورکانی هند ساخته شد. وی از آن در بارگاه عمومی‌اش در پایتخت خود دهلی هند استفاده می‌کرد و الماس بسیار گران قیمت و استثنایی کوه نور در آن کار گذاشته شده بود. آخرین پادشاه امپراتوری مغول کبیر یا گورکانیان در هندوستان، محمد شاه گورکانی بود که از نادرشاه افشار شکست خورد. نادر، امپراتوری مغولان هند یا گورکانیان را در سال ۱۷۳۸ فتح کرد و در سال ۱۷۳۹ با تخت طاووس و غنایم بسیار با ارزش دیگری به سرزمین ایران بازگشت.

از آن پس آوردن نام تخت طاووس نه تنها خود تخت، بلکه شاهنشاهی ایران را در اذهان زنده می‌کرد. در جریان نا آرامی‌های پس از قتل نادر شاه افشار درسال ۱۷۴۷ این تخت از بین رفت. اما پس از آن تختفتحعلی شاه قاجار با نام تخت طاووس خوانده می‌شد.

تخت طاووسی که نادرشاه افشار به همراه جواهرات کوه نور و دریای نوراز نبرد هندوستان با خود به ایران آورد پس از مرگ وی توسط گردان خراسان تخریب و به یغما برده شد.

بنای ایوان تخت مرمر قدیمی ترین بنای کاخ گلستان تهران است.

نام آن از تخت مرمرینی است که در دوره فتحعلی شاه ساخته شده و درایوان اصلی آن قراردارد. این تخت شامل ۶۵ قطعه مرمر یزد است.

ساخت آن را به کریم خان زند نسبت می‌دهند ولی بعضی بر این باورند که اساس آن از عهد وی بوده‌است و به زمان آقا محمد خان تغییراتی درآن داده‌اند. همچنین برخی آن را از دوره صفوی می‌دانند.

این ینا جای تاجگذاری و مراسم سلام نوروزی شاهان قاجاربود. آخرین مراسم برگزار شده در این محل، جلوس رضا شاه پهلوی در آذر ماه ۱۳۰۴ خورشیدی بوده‌است.
عمارت تخت مرمر. به علت اهمیت ایوان آن ، به ایوان تخت مرمر نیز مشهور است . بیشتر منابع جدید، ساخت این بنا را به آقامحمدخان قاجار (حک : 1193ـ1212) نسبت داده اند ، اما منابع معتبر دورة قاجار آن را در شمار آثار این دوره نیاورده اند. بر اساس شواهد کتب تاریخی زندیه و قاجاریه ، به احتمال قوی بانی آن کریم خان زند بوده است ؛ در تاریخ گیتی گشا و گلشن مراد ، از منابع تاریخی دورة زندیه ، از عمارت و تالاری یاد شده که کریم خان در 1173 در تهران ساخته است . منابع دورة قاجار نیز از بنای دیوانخانة بزرگی در همین سال در ارگ تهران سخن گفته اند. اطلاق تالار و دیوانخانه به این بنا، با ویژگیهای آن قابل انطباق است ؛ تالار می تواند همان ایوان بزرگ بنا باشد و دیوانخانه نیز با کاربرد حکومتی و رسمی آن تناسب دارد. بنابر روایتی مشهور، آقامحمدخان قاجار در 1206 پس از تصرف شیراز دستور داد قصر وکیل را ویران کنند و سنگها و آیینه ها و پرده ها و ستونهای آن را در تهران در ایوان دیوانخانه نصب نمایند
ایوان دیوانخانه (دارالاماره ) بیشتر محل برگزاری مراسم سلطنتی ، جشنها، اعیاد و بویژه عید نوروز بود. صدور فرمانهای حکومتی مانند ابلاغ تکالیف وزیران ، یا پذیرفتن سفیران نیز در این محل انجام می شد ،  مراسم جلوس دوم محمدشاه و ناصرالدین شاه قاجار و انتصاب میرزا تقی خان امیرکبیر نیز در این مکان بوده است آخرین مراسم انجام شده در این محل ، جلوس رضاشاه پهلوی در 1304ش بود.

این بنای سلطنتی از آثار منحصر به فرد اوایل دورة قاجار است از آن به عنوان زیباترین تالار در ایران یاد کرده است . بخشی از اطلاعات تاریخی ما در بارة این بنا مبتنی بر نوشته های جهانگردان اروپایی است.

عمارت تخت مرمر دو طبقه است و در گذشته در حیاط جداگانه ای واقع شده بود، اما اکنون با دیگر ساختمانهای کاخ گلستان در یک محوطه قرار دارد. در جلو ایوان دو ستون سنگی به ارتفاع حدود هشت متر، که در 1206 از قصر وکیل آورده شده اند، سقف را نگه می دارند. این ستونها فاقد پایه یا ته ستون اند و روی آنها با طرح گلدانی و فتیله ای وخیاره خیاره تزیین شده است. اِزاره های داخل و خارج ایوان با مرمرهای زردِ حجاری شده با گل و بته های برجستة متقارن ، با شکل طوطی و عقاب پوشانده شده و همة آنها از شیراز به تهران حمل گردیده است. در انتهای ایوان طاقنمایی هست که در قسمت پایینِ آن پنجره های اُرُسی قرار دارد که تمام دیوار را فرا گرفته و کتیبه ای آیینه کاری بالای آن را پوشانده است . تمام سقف و دیوارهای این ایوان آیینه کاری و مزین به شیشه های رنگی است.

در دورة فتحعلی شاه ایوان تغییر مهمی نکرد؛ فقط در 1232 یرمولوف ، فرمانده کل قوای گرجستان ، از طرف امپراتور روسیه هدایایی ، از جمله سه آیینة بزرگ ، به دربار فتحعلی شاه آورد که دو قطعة آن در ایوان تخت مرمر نصب شد.

با استفاده از تصاویری که اوژن فلاندن در 1256 از عمارت تخت مرمر رسم کرده است ، می توان تا حدودی وضع بنا را پیش از تغییرات آن در دورة ناصرالدین شاه تصور کرد. این تغییرات عبارت اند از: قراردادن سه پنجرة دو لتی بجای ارسیهای دوطرف در هر دهنه ؛ پرکردن ایوانچه ها و طاقیهای بالای دهلیزهای ایوان ، تغییر کاشیهای جرزها و کتیبه ها و نمای ایوان با تزیین کاشیهای گلدانی و چدنی ؛ تبدیل پشت بام کاه گلی به شیروانی ؛ تبدیل حوض اسلیمیِ تودرتوی جلو ایوان به حوض بیضی ساده ؛ پرکردن طاقهای جناغی و بزرگ کردن غلام گردشها و نصب آیینه های بزرگ بر روی دیوار آنها؛ بلندتر کردن سقف دهلیزهای دو طرف که کف غلام گردشها را تشکیل می دادند و دیوار کشیدن جلو آنها و نصب دو در منبت کاری با طاقهای هلالی در وسط آنها؛ برداشتن حوض کوچکی که در شاه نشین ایوان قرار داشت.

ایوان تخت مرمر پردة کتانی گلدوزی شده ای داشته که با قرقره هایی جمع می شده است. در طاقنماهای ایوان و نیز دو اتاقِ دو طرف ایوان (گوشواره ها)، تابلوهای نقاشی از پادشاهان قاجار و شاهزادگان و صحنه های جنگ بوده که برخی از آنها باقی است و برخی به ساختمانهای دیگر کاخ گلستان منتقل شده است . اغلب این نقاشیها متعلق به دورة فتحعلی شاه است ، از جمله آثار مهرعلی نقاشباشی . یکی از دو اتاق گوشواره به «اتاق نقاشخانه » معروف و در اختیار نقاشباشی وقت بود .

تخت مرمر. در 1221 فتحعلی شاه به سبب محفوظ نبودن ایوان تخت مرمر و دشواری جابجایی تخت طاووس ، دستور داد تختی بسازند که همیشه در وسط ایوان قرار داشته باشد. این تخت به تخت مرمر یا تخت سلیمانی مشهور شد. بر روی طارَمیهای (دست اندازهای دور تا دور تخت ) تخت مرمر اشعاری از فتحعلی خان صبا حک و زراندود شده است که دارای مادّه تاریخ ساخت تخت است . نام سازندة اصلی تخت ، محمدابراهیم ، نیز بر روی مجسمه ها حک شده است. طراح این تخت میرزا بابای شیرازی نقاشباشی است. تخت مرمر از 65 قطعه مرمر زرد معادن یزد در اندازه های مختلف ساخته شده است . ارتفاع آن یک متر است و نشیمنگاه آن از دو سطح 3*2 متر (سطح جلو) و 28ر1*70ر1 متر (سطح عقب ) تشکیل می شود. تخت بر دوش سه مجسمة دیو و شش فرشته و بر یازده ستون مارپیچی قرار دارد. بعضی از ستونها در زیر تخت و بقیه در کناره های تخت و هرکدام در پشت شیری قرار گرفته اند. بر روی سطح عمودی کنار دو پلة جلو تخت ، نقش دو اژدها و در دوسوی پلة اول دو مجسمة شیر حجاری شده است .

در 1336ش ایوان تخت مرمر در اختیار ادارة هنرهای زیبا قرار گرفت و تعمیراتی در آن انجام شد. ظاهراً مدتی نیز در اختیار سازمان شیروخورشید قرار گرفت .در دهة 1370ش نیز دوباره مرمت شد و حتی برخی از سنگهای ازارة دیوار از رستوران لُقانته در میدان بهارستان به این محل منتقل شد .

همچنین می توان به نمونه کار هایی از صندلی و مبلمان که با تزئینات هنرمندانه هنر منبت ،معرق و خاتم توسط استادکاران به نام در دوره قاجار و پهلوی ساخته شده است اشاره نمود که امروزه زینت بخش موزه هایی نظیر موزه هنرهای ملی ایران می باشند.

درواقع می توان گفت استفاده از مبلمان در ایران از دوران باستان تا دوران معاصر در انحصار طبقه حاکم و بزرگان بوده است،واستفاده از این عنصر تجملاتی در واقع از دوره قاجار وپس از آن در عصر پهلوی کم کم مورد استفاده طبقه مرفه قرار گرفته  وآنگاه دربین سایر اقشار جامعه متداول گردید.

 

 

منابع:

 

اسفندیاری.آذرمیدخت،”پیشنه صندلی وگل نیلوفر آبی در مدارک باستان شناسی” باستان  شناسی وتاریخ ،شماره پیاپی 1377،21،2.

قائینی.فرزانه ،موزه آبگینه وسفالینه های ایران ،سازمان میراث فرهنگی ،1383.

گزیده ای از ده هزار سال هنر وتمدن ایران ،موزه ملی ایران ،1386.

 

 

Amiet.pier,1966,Elam,Auvers-Sur-Oise.

www.aftab.ir

javaherat-meli.persianblog.ir

تخت و مبل سنتی ارزان قیمت ( دکوراسیون رستوران سنتی )

تخت و مبل سنتی ارزان قیمت ( دکوراسیون رستوران سنتی )

صنایع چوب و هنر ایران زمین طراح و سازنده دکوراسیون داخلی کلاسیک ، مدرن و سنتی 

هم اکنون فقط به صورت سفارشی مبلمان سنتی می سازیم .

این مجموعه سفارشی ساز است و هر طرحی را توانایی ساخت دارد 

هنر سنتی ایران زمین ، گروه صنایع چوب و هنر ایران زمین تاسیس 1340 طراح و سازنده دکوراسیون سنتی ، مدرن و کلاسیک

صنایع چوب فن و هنر یک مجموعه سفارشی ساز است که از سال 1340 بصورت خانوادگی در رشته طراحی , ساخت و رنگ مشغول به فعالیت است . 


  • دکوراسیون لوکس کلاسیک چوبی

  • دکوراسیون کلاسیک , سر ستون و پایه ستون منبت کاری شده

  • درب کلاسیک خاص و منحصر به فرد

اینجا هنرکده فن و هنر است جایگاه هنر چوب ، رنگ در سبک های کلاسیک ، مدرن و سنتی 

دکوراسیون داخلی لوکس و لاکچری 

تخت صندوقدار خاص و منحصر به فرد

دکوراسیون ایرانی ، مبل سنتی ، کاناپه گره چینی , میز ناهارخوری ، میز کنسول چوبی و قاب آینه مشبک دکوپاژ
 دکوراسیون ایرانی ، مبل سنتی ، کاناپه گره چینی , میز ناهارخوری ، میز کنسول چوبی و قاب آینه مشبک دکوپاژ

دکوراسیون و هنر ایران زمین ، مجموعه ای قدرتمند و متفاوت برای ساخت دکوراسیون چوب , شیشه , فلز و رنگ

طراحی و ساخت نمای ساختمان بوسیله چوب ترمووود ( اصل فنلاند )

طراحی و ساخت آلاچیق ، پرگولا و تزئینات دکوراسیون خارجی

ساخت درب لابی ، درب های عظیم مسجد و درب اتاق

طراحی و اجرای دیوارکوب ، کفپوش ، سقف کاذب در سبک های مدرن ، سبک کلاسیک

ساخت میز کنسول چوبی ، کتابخانه

کابینت آشپزخانه چوبی

بهترین چوب و متریال , بهترین اجرا , بهترین رنگ = سازه های لوکس و منحصر به فرد ایران زمین

تخت سنتی سفارش خانم حسینی منطقه سعادت اباد
 تخت سنتی سفارش خانم حسینی منطقه سعادت آباد تهران
دکوراسیون ایرانی
دکوراسیون چوبی
مبلمان گره چینی ، مبل ایرانی مبلمان گره چینی ، مبل ایرانی
مبلمان سفارشی ساز

تخت سنتی ارزان قیمت 

البته ؛ هیچ گرانی بدون حکمت نیست ، و هیچ ارزانی بی‌علت

لینک کانال تلگرام ما : مبلمان و دکوراسیون سنتی ایرانی 

در اصل اجرای نقوش گره , اسلیمی و گره چینی هندسی تاثیر مثبت و بسزایی بر روی روان و فیزیک انسان دارد . اما این هنر بدون ظرافت دیگر لطفی ندارد . متاسفانه به دنبال ارزانی بودن اکثریت به قریب مردم باعث شده این هنر روز به روز به سمت زوال و تبدیل شدن به یک اثر بی ارزش نزدیک تر شود و این در تمام هنرها قابل مشاهده است .

تخت سنتی

قیمت صندلی , میز  , مبلمان سنتی , کاناپه ایرانی

نمونه پروژه های انجام شده توسط گروه صنایع چوب و هنر ایران زمین

صنایع چوب و دکوراسیون , نمونه کار تخت

گروه صنایع چوب و هنر ایران زمین

ترکیب سبک سنتی و کلاسیک

طراح و سازنده دکوراسیون سنتی , روستیک , مدرن , کلاسیک

مبلمان , درب چوبی , پنجره , میز و صندلی , کنسول , قرنیز , کابینت آشپزخانه , سقف کاذب , منبت کلاسیک دست ساز و غیره ..

مبل سنتی مناسب منزل ( دکوراسیون اتاق نشیمن ) نیمکت چوبی سنتی


  • مبلمان دست ساز , تخت سنتی , مبلمان سنتی شمسه و گره چینی
  • تخت سنتی , مبلمان سنتی شمسه و گره چینی

  • تخت سنتی , مبلمان سنتی شمسه و گره چینی

مبل , کاناپه , صندلی های کلاسیک و کهنه کاری شده

نیمکت چوبی سنتی


  • مبلمان سنتی ایرانی , تخت سنتی چوبی , کاناپه ایرانی

  • مبلمان سنتی ایرانی , تخت سنتی چوبی , کاناپه ایرانی

  • دکوراسیون سنتی ایرانی ، مبلمان و تخت چوبی سنتی سنتی

محصولات جدید هنرکده فن و هنر در زمینه هنر های سنتی و دکوراسیون داخلی چوبی .

از مدلهای جالب و فوق العاده خلاقانه مبلمان ایرانی ما نیز دیدن فرمایید .

هنرکده فن و هنر ایران زمین

قیمت مبلمان سنتی ایرانی 

متاسفانه بدلیل نبود ثبات قیمت مواد اولیه در بازار قیمت ها فقط به روز داده میشود . 

قیمت ها بر اساس خرید عمده

مبل چوبی 250 هزار تومان ( قیمت سال 1395 ) همکنون ( 1398) قیمت این مبل حدود یک میلیون و پانصد هزار تومان است 

صندلی ارزان چوبی  هزار تومان

استاندارد اندازه صندلی

میز ناهارخوری         هزار تومان درجه یک

میز ناهارخوری مستطیل درجه یک اما ساده و کاربردی            هزار تومان مناسب دو نفر  .

میز و صندلی های آشپزخانه

کاناپه سه نفره  لوکس درجه یک         هزار تومان

تخت ساده بدون گره          هزار تومان

  • دکوراسیون سنتی , تخت سنتی٬ مبل سنتی٬ تخت باغی٬ تخت سنتی چوبی٬ تخت سنتی سفره‌خانهمبلمان سنتی , تخت سنتی چوبی ، مبلمان گره چینی دکوراسیون ایرانی
دکوراسیون سنتی ، دکوراسیون فن و هنر ایران زمین ، صنایع چوب مجلل – دکوراسیون قدیمی و کلاسیک – دکوراسیون روستیک خانه – دکوراسیون داخلی منزل – دکوراسیون ایران ویلا – دکوراسیون مینیمال آپارتمان ، دکوراسیون,دکوراسیون داخلی,دکوراسیون منزل

دکوراسیون سنتی , تخت سنتی٬ مبل سنتی٬ تخت باغی٬ تخت سنتی چوبی٬ تخت سنتی سفره‌خانه

مبلمان سنتی چوبی , کاناپه ایرانی

دکوراسیون سنتی ، دکوراسیون فن و هنر ایران زمین ، صنایع چوب مجلل – دکوراسیون قدیمی و کلاسیک – دکوراسیون روستیک خانه – دکوراسیون داخلی منزل – دکوراسیون ایران ویلا – دکوراسیون مینیمال آپارتمان ، دکوراسیون,دکوراسیون داخلی,دکوراسیون منزل

دکوراسیون سنتی , تخت سنتی٬ مبل سنتی٬ تخت باغی٬ تخت سنتی چوبی٬ تخت سنتی سفره‌خانه

تخت و کاناپه سنتی چوبی ، طرح مشبک ، تخت باغی و مبلمان

تمام چوب روسی

رنگ سیلر کیلر پلی استر درجه یک

با اتصالات فاق و زبانه و شمسه هشت به نشان برکت خورشید در عهد باستان ایران زمین

یک سال گارانتی تعویض

میز و صندلی ناهارخوری سنتی گره چینی و مشبک ایرانی

در این بخش هزینه های تولید به حداقل رسیده، علاوه بر قیمت پایین ما کیفیت و زیبایی را نیز برای شما ایجاد کرده ایم .

یک تخت زیبا که میتوانید بجای کاناپه در منزل یا بیرون منزل از آن بهره ببرید به اضافه  یک میز

قیمت تخت ، کاناپه ، میز و صندلی ، تهیه پشتی و هزینه تشک و کوسن ها بعهده مشتری میباشد و این مجموعه فقط مسئول ساخت سازه چوبی و رنگ آن میباشد .بدنه و پشتی با چوب کاج ؛  کف ورق ام دی اف مرغوب ، رنگ ضخیم و محکم

تخت سه نفره : قیمت هر کاناپه تخت سنتی به ابعاد 180 × 70 سانتی متر            هزار تومان . مخصوص منزل

تخت 6 نفره : قیمت تخت سنتی به ابعاد 180 × 120 سانت      .          مخصوص رستوران

میز 90 × 90  تمام چوب روسی قیمت          هزار تومان   موجود نمی باشد . سفارشی ساز

میز 100× 150   به قیمت            هزار تومان موجود نمی باشد قابل سفارش

صندلی  به قیمت        الی               هزار تومان صندلی  ساده چوبی

ساخت صندلی ، فروش صندلی چوبی

رنگ بندی این محصولات را میتوانید از رنگ های زیر انتخاب کنید .

خود رنگ : خود رنگ در اصل رنگ دانه ندارد یعنی شما ظاهر چوب خود را دقیقا از زیر رنگ شفاف مشاهده میکنید .

سفید : رنگ سفید که امروزه طرفداران بسیاری را به خود جذب میکند . در واقع این رنگ برای طرفداران دکوراسیون کلاسیک بسیار محبوب است

گردویی : قهوه ای موج نما

صنایع چوب و دکوراسیون , نمونه کار تخت

مشخصات فنی تخت های سنتی :

ابعاد : 180 سانتی متر برای طول  ،  70 سانتی متر عرض  ، 45 سانتی متر ارتفاع نشیمن  ، 90 سانتی متر ارتفاع تکیه گاه از روی زمین

 75 سانتی متر ارتفاع دسته از روی زمین

تمام قسمتها از چوب طبیعی ساخته میشوند .

بخش هایی که میتوانید به سفارش خود آن را تغییر دهید :

کف تخت ورق mdf  است که به سفارش شما میتواند روکش چوب یا ورق خام باشد . برای روکش چوب مبلغ 50 هزار تومان اضافه خواهد شد .

برای تخت هایی که میخواهد در معرض افتاب و باران باشد باید از کف تمام چوب با فواصل 10 میلیمتر استفاده شود که مبلغ        هزار تومان بابت چوبکاری کف اضافه خواهد شد .

استفاده از رنگ پلی یورتان برای تثبیت رنگ و حالت چوب ، مقاوم دربرابر رطوبت و شستشو

گارانتی و ضمانت

تمامی تولیدات دارای حداقل یک سال گارانتی میباشد .

برای سفارش با ما تماس بگیرید . از آنجایی که رنگ به سلیقه مشتری آماده میشود حداقل 48 ساعت الی یک هفته برای رنگ کاری زمان لازم است مگر در زمانهایی که محصول آماده باشد که در همان زمان قابل ارسال است . هزینه حمل در ارسال لحظه ای بعهده کارفرما است .

تخت سنتی چوبی
 تخت سنتی چوبی

در صورت موجود نبودن محصول بصورت اماده ظرف مدت 7 الی 15 روز کاری  سفارش شما را مونتاژ و درب منزل تحویل میدهیم . از زمان سفارش هر زمان که تمایل داشته باشید ، میتوانید از کارگاه دیدن فرمایید .و از روند پیشرفت کار خود اگاه شوید در غیر اینصورت تصاویر به درخواست شما ارسال میشوند .

با تشکر از توجه شما

آدرس تلگرام این مجموعه :

کانال تلگرام فن و هنر ایران زمین
 برای ورود به کانال تلگرام بر روی لینک زیر کلیک کنید

@bestwood

تخت سنتی سفارش خانم حسینی منطقه سعادت اباد
دکوراسیون سنتی ، دکوراسیون فن و هنر ایران زمین ، صنایع چوب مجلل – دکوراسیون قدیمی و کلاسیک – دکوراسیون روستیک خانه – دکوراسیون داخلی منزل – دکوراسیون ایران ویلا – دکوراسیون مینیمال آپارتمان ، دکوراسیون,دکوراسیون داخلی,دکوراسیون منزلدکوراسیون سنتی ، دکوراسیون فن و هنر ایران زمین ، صنایع چوب مجلل – دکوراسیون قدیمی و کلاسیک – دکوراسیون روستیک خانه – دکوراسیون داخلی منزل – دکوراسیون ایران ویلا – دکوراسیون مینیمال آپارتمان ، دکوراسیون,دکوراسیون داخلی,دکوراسیون منزل
دکوراسیون سنتی تخت سنتی مبلمان رستوران سنتی
تخت سنتی و مبلمان سنتی ایرانی ، دکوراسیون سنتی
تخت گره چینی هنر سنتی
دکوراسیون سنتی , تخت سنتی٬ مبل سنتی٬ تخت باغی٬ تخت سنتی چوبی٬ تخت سنتی سفره‌خانه
دکوراسیون سنتی , تخت سنتی٬ مبل سنتی٬ تخت باغی٬ تخت سنتی چوبی٬ تخت سنتی سفره‌خانه
انواع چوب , چوب کاج روسی دکوراسیون سنتی , تخت سنتی٬ مبل سنتی٬ تخت باغی٬ تخت سنتی چوبی٬ تخت سنتی سفره‌خانه
تخته چوب کاج روسی
مبلمان سنتی ، تخت سنتی ، مبل ایرانی ، دکوراسیون سنتی و طبیعی
دکوراسیون سنتی

سری جدید از کاناپه و مبلمان سنتی

نمونه های جدید در اره است : با قابلیت ترکیب نقوش سنتی و کلاسیک

در این تخت ما شبکه های گره چینی شده را جدا کرده ایم . یعنی اگر شما بخواهید از نقوش سنتی در این تخت ها استفاده شود میتوانید بطور مجزا آنها را خریداری و بر روی تخت ، صندلی و یا میز خود نصب کنید . ابعاد میز و صندلی ، تخت و غیره بگونه ای طراحی شده است که دقیقا هر سازه ای برای خود جایگاهی دارد .

تخت سنتی٬ مبل سنتی٬ تخت باغی٬ تخت سنتی چوبی٬ تخت سنتی سفره‌خانه , تخت باغی٬ تخت٬ تخت گره چینی٬ قیمت تخت٬ ابعاد تخت سنتی٬ دکوراسیون سنتی٬ دکوراسیون سنتی ایرانی٬ مبل سنتی چوبی٬ رستوران سنتی٬  تخت سنتی , تخت سنتی دست دوم , قیمت تخت سنتی چوبی , تخت سنتی قیمت , فروش تخت چوبی سنتی , قیمت تخت باغی , تخت سنتی قهوه خانه , فروش تخت سنتي , تخت سنتی پل چوبی , هنرکده سنتی  فن و هنر ایران زمین , هنر سنتی , تحقیق درباره هنر های سنتی , هنر سنتی چیست , رشته های مختلف هنر های سنتی , لیست هنرهای سنتی , انواع هنرهای سنتی , آشنایی با هنرهای سنتی ایران , انواع هنرهای سنتی ایران, مقاله هنرهای سنتی , مبلمان فضای باز و انواع تخت فلزی و چوبی سنتی مناسب برای باغ و ویلا و ,  میز و مبل چوبی سنتی , تخت سنتی ذر ابعاد مختلف , تخت چوبی ، تخت باغی ، تمام چوب مبل سنتی ، هنر سنتی

یک ست زیبا و دوست داشتنی

مبل ، صندلی ، میز ناهارخوری ، کنسول و آینه ، میز جلو مبلی و عسلی

مبلمان سنتی ؛ تخت باغی ، مبل گره چینی ، دکوراسیون سنتی مبلمان سنتی ، کاناپه ، تخت باغی ، میز و صندلی ساده چوبی و کنسول های گره چینی با قاب آینه سنتی

قیمت مبل سنتی

تخت سنتی در منزل

قیمت تخت سنتی چوبی
قیمت تخت باغی

تخت سنتی پل چوبی

تخت سنتی قهوه خانه

مدل تخت سنتی

دکوراسیون قدیمی و سنتی تخت باغی گره چینی از جنس تمام چوب کاج روسی
 نیمکت چوبی سنتی , قیمت مبل سنتی 

مبلمان سنتی منزل , چیدمان سنتی خانه , دیزاین سنتی منزل ,

ابتکار و خلاقیت در مبلمان سنتی ایرانی

ابتکار و خلاقیت در مبلمان سنتی ایرانی

ابتكار جالب زوج جوان به جای مبلمان

گروه صنایع چوب و هنر ایران زمین طراح و سازنده مبلمان تمام چوب با استفاده از الگوهای باستانی ایران زمین

این مبلمان که به مبل گره چینی معروف هستند بیاد آور تخت پادشاهی است که همکنون دوباره بعد از هزار سال مد شده اند .

از ویژگی های این مبلمان میتوان به :

مبلمان دست ساز ایرانی

استفاده از نقوش ایرانی مانند چلیپا , شمسه ( به نشان برکت خورشید ) و چهارلنگه و غیره

هنر اصیل و اسرار گره ایرانی در دکوراسیون داخلی

این مبلمان آرامش دهنده و یادآور هنر و اصالت ایران زمین است .

مبل گره چینی ساخت دست خانم افشار ، استادکار و هنرمند اهل قزوین

مبل ایرانی گره چینی , تخت سنتی , کاناپه ایرانی هندسی

مبل ایرانی گره چینی , تخت سنتی , کاناپه ایرانی هندسی

گروه فن و هنر بیش از 50 سال در زمینه درودگری سنتی فعال است .

خبر تصویری

سرویس مبلمان سنتی با کرسی چوبی به جای میز جلو مبلی

 

مبلمان سنتی ایرانی

مبلمان سنتی ایرانی ، تخت خراطی ، تخت سنتی چوبی ، تخت باغی,

مبلمان سنتی ایرانی مبلمان سنتی ایرانی ، تخت خراطی ، تخت سنتی چوبی ، تخت باغی,

مبلمان سنتی ایرانی

مبلمان سنتی چوبی تخت باغی دکوراسیون سنتی فن و هنر ایران زمین  تخت سنتی گره چینی  هنرکده فن و هنر

مبلمان سنتی ایرانی

مبلمان سنتی ایرانی , مبلمان سنتی ایرانی ، تخت خراطی ، تخت سنتی چوبی ، تخت باغی,

تخت سنتی مبلمان سنتی ایرانی

تخت سنتی مبلمان سنتی ایرانی ، مبلمان سنتی ایرانی ، تخت خراطی ، تخت سنتی چوبی ، تخت باغی,

دکوراسیون سنتی چوبی , مبلمان سنتی چوبی تخت باغی دکوراسیون سنتی فن و هنر ایران زمین  تخت سنتی گره چینی

تخت سنتی مبلمان سنتی ایرانی

تخت سنتی مبلمان سنتی ایرانی مبلمان سنتی ایرانی ، تخت خراطی ، تخت سنتی چوبی ، تخت باغی,

تخت سنتی مبلمان سنتی ایرانی

تخت سنتی مبلمان سنتی ایرانی مبلمان سنتی ایرانی ، تخت خراطی ، تخت سنتی چوبی ، تخت باغی,

تخت سنتی مبلمان سنتی ایرانی

تخت سنتی مبلمان سنتی ایرانی مبلمان سنتی ایرانی ، تخت خراطی ، تخت سنتی چوبی ، تخت باغی,

تخت سنتی مبلمان سنتی ایرانی

تخت سنتی مبلمان سنتی ایرانی مبلمان سنتی ایرانی ، تخت خراطی ، تخت سنتی چوبی ، تخت باغی,

تخت سنتی مبلمان سنتی ایرانی

تخت سنتی مبلمان سنتی ایرانی مبلمان سنتی ایرانی ، تخت خراطی ، تخت سنتی چوبی ، تخت باغی,

تخت سنتی مبلمان سنتی ایرانی

تزئیتات سنتی منزل مبلمان سنتی ایرانی مبلمان سنتی ایرانی ، تخت خراطی ، تخت سنتی چوبی ، تخت باغی,

تخت سنتی مبلمان سنتی ایرانی

تخت سنتی مبلمان سنتی ایرانی مبلمان سنتی ایرانی ، تخت خراطی ، تخت سنتی چوبی ، تخت باغی,

ابتكار جالب زوج جوان به جای مبلمان
در این خبر تصاویری از منزل یك زوج جوان ملاحظه می‌كنید كه به جای هزینه كردن برای مبلمان های چند میلیونی و نیز خرج های پشت سر آن مانند تغییر مدل و تعویض پارچه رو مبلی و … دست به ابتكار جالبی زدند كه می‌تواند راهكار مناسبی برای صرفه جویی اقتصادی برای شروع زندگی زوج های جوان داشته باشد :بله استفاده از تخت سنتی و كرسی به جای مبلمان !!!
نشستن بروی این تخت‌ها بسیار راحت تر از مبلمان است و فرد می تواند به راحتی روی آن تكیه داده و چهار زانو بزند و به این تعبیر قرآنی كه می‌فرمایند مؤمنان در بهشت بروی تخت‌ها تكیه داده و روبروی هم می نشینند بسیار نزدیك است و انسان احساس راحتی و صمیمیت بیشتری می‌كند . این چند تخت و كرسی ( میز) با هزینه كمتر از 400 هزار تومان آماده شده است.
از میز آن به عنوان كرسی در فصل سرما می توان استفاده كرد كه خواص درمانی بسیاری برای كرسی ذكر شده است :
لینك خواص كرسی : كرسی و اعجاب درمانی آن * خواص درمانی كرسیاین دكوراسیون شهریور سال قبل تهیه شد مجموع سرویس تخت و كرسی كمتر از 400 هزار تومان درآمد سه قطعه گلیم یكی 105 هزار تومان و یكی حدود 90 هزار و یكی حدود 70 هزار تومان تهیه شد یك گلیم سیستانی هم حدود 50 هزار تومان شد . یك عدد فرش دستباف تركمن هم به ارزش 550 هزار تومان هزینه شد كه البته جستجوی زیادی برای تهیه آنها با قیمت و كیفیت مناسب صورت گرفت یك قطعه كوچك گلیم هم هدیه و یادگاری یكی از دوستان از خطه كهگیوله استبه جای استفاده از فرش‌های صنعتی و ماشینی كه مضرات زیادی دارد و تولید آنها از مواد نفتی و شیمیایی وارداتی و مضر صورت می‌گیرد كه باعث وابستگی به دیگر كشورها می‌شود و نیز گرانقیمت هم هستند از فرش سنتی با قیمت مناسب و نیز گلیم استفاده شده است .
الیاف طبیعی مانند فرش دستباف یا گلیم و گبه و نمد باعث دفع الكتریسیته ساكن و مضر و ضد سودا می باشند و باعث لطافت پوست می شوند كه بعكس الیاف ماشینی و صنعتی كه مواد اولیه آن عموما از بایر آلمان وارد میشود و تجهیزات و دستگاه های آن وارداتی می باشد مضر بوده و سودا زا می باشد و باعث ناآرامی بدن می شود
البته ای كاش خونه سرامیك نبود چون بدن رو سرد میكند و مناسب نیست …. اما چاره ای نبودتخت سنتی مبلمان سنتی ایرانیكرسی سنتی كه دو كاره است . در فصل گرما میز است و در فصل سرما یك كرسی جانانه و عالی كه برای دردهای مفصلی و حتی كم خونی عالیست . ( در كرسی از پائین پا بدن گرم شده و مغز استخوان كه در لگن است و مركز خونسازیست فعال شده و باعث بهبود عملكرد خونسازی در بدن می شود همچنین باعث تسریع گردش خون شده و سودای بدن را نیز كم میكند كه باعث افزایش حافظه و رفع مشكلات هورمونی می شود . برای كاهش قند خون نیز برای افراد دیابتی نتایج خوبی پبت شده است )به جای بوفه كه حقیقتا یك كالای زائد و تجملاتیست و صرفاد جهت نمایش دارایی ها و لوازم عموما لوكس استفاده می شود از كتابخانه استفاده شده كه جنبه كاربردی و فرهنگی دارد . بوفه ها هم یه لحاظ خود آن و هم وسائل تزئینی كم مصرف آن هزینه بر بوده و مروج فرهنگ مصرف گرایی و تجملاتی است . علاوه بر این كه جاگیر است و در حمل و نقل و اسباب كشی باعث زحمت شده و به طور كلی یك وسیله غیر ضروری و اضافه برای منزل می باشد كه امید است از فرهنگ مردم كنار رود .

آب نما طبیعی و با صدای زیبای آب كه بسیار آرامش بخش است

استفاده از ظروف سالم و سنتی به جای ظروف مضر و صنعتی در آشپزخانه منزلشان .

گالری عکس هنرکده فن و هنر

 

WhatsApp chat