تغییر ریال و حذف چهار صفر از پول ایران

تغییر ریال و حذف چهار صفر از پول ایران

تغییر نام و واحد پول ایران در این بخش سعی شده اخبار مهم و معانی درباره تغییر واحد پول ایران گرداوری ویرایش و دراختیار عموم گذاشته شده . امیدواریم مورد قبول قرار گیرد با تشکر گروه فن و هنر ایران زمین 20 ماه ديگر واحد پول ملی ايران تغيير ميی كند,  خداحافظ ريال! سرویس...

تومان

تومان معنی واژه٬معنی٬واحد پول٬ لغت نامه دهخدا تومان . (مغولی ، عدد، اِ) ده هزار. (ناظم الاطباء) (از آنندراج ). کلمه ٔ مغولی به معنی ده هزار است . (یادداشت بخط مرحوم دهخدا) (حاشیه ٔ برهان چ معین ) : از هر ده یک نفر را امیر نُه دیگر کرده و از میان ده امیر یک کس را امیر...
WhatsApp us