0 Items

جشن سده

جشن سده

جشن سَده، یکی از جشن‌های ایرانی، است که در آغاز شامگاه دهم بهمن‌ماه یعنی آبان روز از بهمن ماه برگزار می‌شود.

جشن سده

جشن سده

جشن سده

جشن سده

جشن سده

جشن سده

جشن سده

جشن سده

منبع : https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%B4%D9%86_%D8%B3%D8%AF%D9%87

(بیشتر…)

WhatsApp chat