0 Items

جشن فروردينگان

جشن فروردينگان

جشن فروردينگان

جشن فروردينگان

نخستین جشن ماهیانه ايراني مربوط به فروهرنیاکان كه برای آنان به جاي سوگواری، بزرگداشت برگزار می كنند.

جشن های باستانی٬ جشن٬ مناسبتها در ایران و جهان٬ مناسبتها٬

جشن ایرانیان باستان

جشن ایرانیان باستان

جشن ایرانیان باستان

جشن ایرانیان باستان

بخشی‌از سلسله مباحث دربارهٔ
مزدیسنا
آتش، نمادِ مَزدَیَسنا
مباحث اولیه
اهورامزدا
زرتشت
اشه
ایران
فرشتگان و شیاطین
امشاسپندان · ایزد
اهوراها · دیو
اهریمن
کتاب و عبادت
اوستا
گاتاها · یسنه
وندیداد · ویسپرد
یشت · خرده‌اوستا
Ab-Zohr
نیایش اهونی ویریا
آتشکده
روایت‌ها و افسانه‌ها
دین‌کرد · بندهشن
ارداویراف‌نامه
جاماسب‌نامه
قصه سنجان
تاریخ و فرهنگ
آئین زروانی
گاه‌شماری اوستایی نو · جشن‌های زرتشتی
ازدواج
فرشگرد
پیروان
مزدیسنا در هندوستان · ایرانیان زرتشتی
پارسیان · ایرانیان
• • •
آزار زرتشتیان
درگاه مزدیسنا

امشاسپندان یا اَمِشَه سپَنتَه جمع امشاسپند است که امشاسفند، اموسپند و امهوسپند نیز گفته‌اند. امشاسپندان از صفات پاک اهورامزداهستند. در هیچ جای گات‌ها به واژهٔ امشاسپند بر نمی‌خوریم ولی بارها از همهٔ آنها بعنوان صفات و القابِ اهورامزدا یاد شده‌است. این از خصایص دین زرتشتی است که هر یک از صفات خداوند، یکی از ایزدان نگهبان جنس بشر است. چنین به نظر می‌رسد که این‌ها تجریدهایی تشخص یافته باشند. اما آن‌ها چیزی بیش از مفاهیمی مجرد بوده‌اند، چرا که زرتشت آنان را محترم می‌شمرده است.

15 بهمن؛ جشن میانه زمستان

15 بهمن؛ جشن میانه زمستان
مجموعه: مناسبتها در ایران و جهان
جشن میانه زمستان در 15 بهمن ماه برگزار می شود

مرتبط با موضوع »  دکوراسیون زمستانی

15 بهمن؛ جشن میانه زمستان

جشن‌های ایرانی به جشن‌هایی ملی و مردمی گفته می‌شود که دارای ریشه تاریخی ایرانی هستند و از دوران باستان تا به امروز رسیده‌اند. برخی از این جشن‌ها کم‌ و بیش زنده هستند.

 

جشن‌های زنده به جشن‌هایی اطلاق می‌شود که بنا به سنت تاریخی در میان مردم رایج است (مانند جشن نوروز). جشن‌های فراموش‌شده به جشن‌هایی اطلاق می‌شود که بنا به سنت تاریخی برگزار نمی‌شوند، اما ممکن است کوشش‌هایی برای احیای برخی از آنها رواج داشته باشد.

 

جشن میانه زمستان

جشن میانه زمستان و گاهنباری فراموش شده که دلیل فراموشی آن دانسته نیست. با این وجود برخی دیگر از جشن‌های میانه زمستان، بازمانده‌ای از این گاهنبار هستند. همچنین آغاز سال نو در تقویم‌های شمال‌غربی هندوکش در افغانستان امروزی؛ آغاز سال نو در تقویم‌های محلی لرستان، بختیاری و کردستان (بنام «وهار کردی»). همچنین هنگام جشن مهرگان («میر ما/ مهرماه»)در تقویم طبری؛ و نیز همین ایام، زمان برگزاری جشن «پیر شالیار/ پیر شهریار» در «اورامانات» کردستان.
منبع : fa.wikipedia.org

جشن سده

جشن سده

جشن سَده، یکی از جشن‌های ایرانی، است که در آغاز شامگاه دهم بهمن‌ماه یعنی آبان روز از بهمن ماه برگزار می‌شود.

جشن سده

جشن سده

جشن سده

جشن سده

جشن سده

جشن سده

جشن سده

جشن سده

منبع : https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%B4%D9%86_%D8%B3%D8%AF%D9%87

(بیشتر…)

WhatsApp chat