اهم موارد مندرج در برنامه جامع اقدام مشترک بین ایران و 1+5

اهم موارد مندرج در برنامه جامع اقدام مشترک بین ایران و 1+5 وین – ایرنا -ایران و دولت های عضو گروه 1+5 پس از 22 ماه مذاکره سخت و فشرده، سرانجام در روز 23 تیر 1394 برای رفع سوء تفاهم ها در مورد برنامه صلح آمیز هسته ای جمهوری اسلامی ایران و همزمان لغو تحریم های...
WhatsApp us