24 ساعت بعد از سانحه ساختمان پلاسکو تهران

همه آنچه که در 24 ساعت اخیر در خیابان جمهوری گذشت/ هنوز هیچ خبری نیست تهران- ایرنا- درحالیکه 24 ساعت از زمان وقوع حادثه دردناک آتش سوزی و فرو ریختن ساختمان پلاسکو در مرکز تهران می گذرد همچنان از وضعیت زیرآوار ماندگان اطلاعات دقیقی بدست نیامده و تلاش بی وقفه امدادگران...
WhatsApp us