یک شبی آتش در نیستانی فتاد . ساختمان پلاسکو

یک شبی آتش در نیستانی فتاد تهران – ایرنا – ساعت 7 و 58 دقیقه صبح روز پنجشنبه ساختمان 54 ساله پلاسکو دچار حریق شد و 3 ساعت بعد، به رغم تلاش و جان فشانی بی امان نیروهای آتش نشان به طور کامل فرو ریخت. آتش زبانه می کشید. چهره آتش نشانان خسته و خسته تر که از...
WhatsApp us