عکس گره چینی و پنجره ارسی حسینیه امینی‌ها در قزوین

عکس گره چینی و پنجره ارسی حسینیه امینی‌ها در قزوین

پنجره ارسی , گره چینی و پنجره ارسی حسینیه امینی ها شهر قزوین عکس گره چینی عکس گره چینی و پنجره ارسی حسینیه امینی‌ها در قزوین حسینیه امینی‌ها در شهر قزوین قرار دارد و یکی از مراکز مذهبی و فرهنگی این شهر است. این حسینیه در منطقه‌ای به نام حصارخلیل واقع شده و در سال ۱۳۶۰...
WhatsApp us