استاد حسین زمرشیدی

استاد حسین زمرشیدی

استاد حسین زمرشیدی استاد حسین زمرشیدی نام حسین زمرشیدی تاریخ تولد ۵ فروردین ۱۳۱۸ محل تولد مشهد ملیت ایرانی فعالیت سبک(ها) معماری سنتی ایرانی پروژه‌های معروف نماسازی گنبد آرامگاه خواجه ربیع آرایش و گنبد آرامگاه شیخ مومن استرآبادی نوسازی آرامگاه امامزاده محروق نوسازی...
WhatsApp us