مصاحبه ؛ استاد محمد حسین زُمرشیدی ازپیشکسوتان هنر معماری

خداوند زیباست اشاره: استاد محمد حسین زُمرشیدی ازپیشکسوتان هنر معماری  و از اساتید برجسته معماری سنتی ایران است. استاد محمد حسین زمرشیدی استاد حسین زمرشیدی استاد حسین زمرشیدی 21 کتاب در زمینه عمران، 10 کتاب در زمینه معماری و 25 مقاله  در زمینه های فوق، حاصل کار وی...
معرفی اثر گره چینی در معماری اسلامی و هنرهای دستی

معرفی اثر گره چینی در معماری اسلامی و هنرهای دستی

معرفی اثر گره چینی در معماری اسلامی و هنرهای دستی معرفی اثر گره چینی در معماری ایران دانلود فایل PDF A BOOK GEREH WOOD پیوست(ها): معرفی اثر-گره چینی در معماری اسلامی و هنرهای دستی (نوع: PDF حجم: 89KB) منابع: کتاب ماه هنر 1381 شماره 53و54   معرفی اثر-گره چینی در...
WhatsApp us