آیین نامه حفاظت و ایمنی در کارگاه های نجاری , حوادث کار

آیین نامه حفاظت و ایمنی در کارگاه های نجاری , حوادث کار

اول ایمنی بعد کار امنیت و ایمنی در کارگاه نجاری , علائم و نماد ها مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی ایمنی در کارگاه ساختمانی ولی وقتی به کارگاه های مختلف نگاه می کنیم مشاهده میکنیم در این کارگاه ها فقط کار انجام می شود . نه ایمنی ، نه بیمه ( بدلیل نظام دیکتاتوری بیمه ) , نه...
حفاظت سازه های چوبی تاریخی

حفاظت سازه های چوبی تاریخی

حفاظت سازه های چوبی تاریخی اصولی برای حفاظت سازه های چوبی تاریخی اصولی برای حفاظت سازه های چوبی تاریخی (Timber) ـ 1999 مصوب دوازدهمین اجلاس عمومی ایکوموس در مکزیکو (اکتبر 1999) هدف این سند تعریف عملکردها و اصول قابل استفاده جهانی و اساسی در مورد حمایت وو...

تعمیر و مرمت مصنوعات چوبی

تعمیر مصنوعات چوبی مرمت و تعمیرات مصنوعات چوبی و تعمیر رنگ و استحکام بخشی چوب و اثار چوبی توانايي تعمیر مصنوعات چوبی رنگ شده بكارگيری مصنوعات چوبی پس از ساليان متمادی موجب رنگ رفتگی سطوح آن شده و گاهی نياز به تعميرات پيدا میكند. دراين توانايی...
WhatsApp us