استوانه کوروش

استوانه کوروش

استوانه کوروش استوانهٔ کوروش بزرگ یا منشور حقوق بشر کوروش موزه بریتانیا استوانه کوروش در موزه استوانه کوروش استوانه کوروش استوانه کوروش نقشه منطقه بین النهرین یادبود منشور کوروش در پارک بالبوآ سن دیگو کالیفرنیا، نمونه ای از ترجمه نادرست متن استوانه. قسمتی از استوانه...

شعر درباره منشور کوروش

کوروش بزرگ در جهان فرمان کوروش اولین منشور بود سر به تعظیمش، سراسر بابل و آشور بود سینه اسپارت را تا قلب یونان چاک کرد پشت بخت النصر راسائیده و بر خاک کرد ما از اسلاف همان خونیم و از آن ریشه ایم پاسدار نام پاک پارس تا همیشه ایم...

شیخ نمر

نمر باقر النمر نام کامل نمر باقر النمر تاریخ تولد ۱۳۳۸ شمسی/ ۱۹۵۹ میلادی زادگاه قطیف – عربستان عربستان محل تحصیل سوریه، ایران محل زندگی قطیف محل مرگ ۲ ژانویه ۲۰۱۶ میلادی ۱۲ دی ۱۳۹۴ خورشیدی       نمر باقر النمر (زادهٔ ۱۹۵۹ عوامیه – ۲ ژانویه...
WhatsApp us