حوزهٔ هنری , سازمان تبلیغات اسلامی

حوزهٔ هنری , سازمان تبلیغات اسلامی

حوزهٔ هنری , سازمان تبلیغات اسلامی حوزهٔ هنری نهادی زیرمجموعهٔ سازمان تبلیغات اسلامی است که از فعالیت‌های هنری و فرهنگی حمایت می‌کند. حوزهٔ هنری در حوالی سال ۱۳۵۷ خورشیدی به نام کانون نهضت فرهنگی اسلامی به ابتکار طاهره صفارزاده تأسیس شد و پس از چند ماه به حوزه اندیشه...
WhatsApp us