هیچ گرانی بی‌حكمت نیست، هیچ ارزانی بی‌علت

هیچ گرانی بی حکمت نیست، هیچ ارزانی بی‌علت مجموعه: دنیای ضرب المثل داستان ضرب المثل هیچ گرانی بی حکمت نیست، هیچ ارزانی بی‌علت مورد استفاده: در مورد ارزشمند بودن اجناس به كار می‌رود. روزی روزگاری، تاجری كه دكان بزرگی در بازار داشت دو شاگرد هم سن و سال را در همان سالی كه...
WhatsApp us