مدوئیه

مدوئیه  مدوئیه، روستایی از توابع بخش مرکزی شهرستان ابرکوه در استان یزد ایران است. مدوئیه قریه ایست در کنار جاده ابریشم در شهرستان ابرکوه از شهر یزد ، با نام باستانی قریه مرداد یکی از 12 قریه ابرکوه که در مسیر جاده ابریشم  قریه مرداد: در ۱۰۰۰ متری جنوب غربی اسفندار...
WhatsApp us