خانه بروجردی ها

خانه بروجردی ها

خانه بروجردی های کاشان خانه بروجردی ها این خانه توسط بازرگانی به نام حاج سید حسن نطنزی در بین سال‌های 1292 تا 1310 قمری و در دوره قاجاریه ساخته شده است. شهر کاشان نمای داخلی حیاط خانه بروجردی های کاشان چون صاحب خانه مال‌التجاره از بروجرد وارد می‌کرده، به خانه بروجردی...
WhatsApp us