خبر روز ، درگذشت بهرام شفیع گزارشگر ایرانی

خبر روز درگذشت بهرام شفیع بهرام شفیع در ۱۷ مهر ۱۳۹۷ دچار حملهٔ قلبی شد و به بیمارستان بهمن تهران منتقل شد در ۶۲ سالگی د درگذشت بهرام شفیع (زادهٔ ۱۳۳۵ در تهران – درگذشتهٔ ۱۷ مهر ۱۳۹۷ در تهران) گزارشگر، مجری و مدیر ورزشی اهل ایران بود. نام و چهرهٔ او با برنامهٔ...
WhatsApp us