غازان خان معروف به سلطان محمود غازان خان

غازان خان معروف به سلطان محمود غازان خان مشهورترین، مقتدرترین، داناترین و مؤثرترین پادشاه ایلخانی مشهورترین، مقتدرترین، داناترین و مؤثرترین پادشاه ایلخانی مشهورترین، مقتدرترین، داناترین و مؤثرترین پادشاه ایلخانی غازان خان معروف به سلطان محمود غازان خان مشهورترین،...
امامزاده یحیی ورامین

امامزاده یحیی ورامین

امامزاده یحیی ورامین   آرایه های گچبری بقعه امامزاده یحیی ورامین امامزاده یحیی امامزاده یحیی بقعه امامزاده یحیی نویسندگان: بهاره تقوی نژاد صدیقه میرصالحیان چکیده بقعه امامزاده یحیی در محله کهنه گل شهرستان ورامین، یکی از بناهای برجای مانده از دوره ایلخانی است که...
شاه عبدالعظیم

شاه عبدالعظیم

شاه عبدالعظیم  آرامگاه شاه‌عبدالعظیم (یا عامیانه آن، شابدلعظیم) در مجموعه آرامگاه‌های نوادگان حسن بن علی است که در شهر ری (در جنوب تهران) قرار دارد. این آرامگاه با آرامگاه حمزه و طاهر یکی از مشهورترین زیارتگاه‌های شیعیان ایران بوده و مربوط به دوره ایلخانی –...
WhatsApp us