استانداردهای سالن تیراندازی، اجرای دکوراسیون چوبی و دیوار تیر گیر چوبی

استانداردهای سالن تیراندازی، اجرای دکوراسیون چوبی و دیوار تیر گیر چوبی

طراحی سالن تیراندازی استانداردهای سالن تیراندازی بسته به نوع رشته تیراندازی که در آن انجام می شود، متفاوت است. با این حال، برخی از الزامات کلی برای همه سالن های تیراندازی وجود دارد، از جمله: طراحی و دکوراسیون: مواد: دیوارها، سقف و کف سالن تیراندازی باید از مواد جاذب...
WhatsApp us