ایده جالب برای استفاده از بشکه های چوبی قدیمی, سینک روشویی

ایده جالب برای استفاده از بشکه های چوبی قدیمی, سینک روشویی

استفاده از بشکه چوبی بجای کابینت زیر روشویی از بشکه های قدیمی استفاده های بسیاری می شود , مثلا ساخت میز و صندلی یا گلدان یا میزهای بزرگ بوسیله بشکه یا قطعات بشکه چوبی روشویی ساخته شده از بشکه چوبی , ایده های جالب استفاده از...
WhatsApp us