سبک شناسی

سبک شناسی

سبک های مختلف در فن و هنر ایران  چرا سبک شناسی در طراحی دکوراسیون مهم است . ایا حتما باید مطابق سبک و عناصر شاخص یک سبک کار طراحی انجام شود یا اینکه میتوانیم تغیراتی نیز اعمال کنیم . تلفیق سبک ها با سبک سنتی ایرانی به چه صورت امکان پذیر است . چگونه سبک مورد علاقه مان...
WhatsApp us