چیدن مبلمان در کنار شومینه

چیدن مبلمان در کنار شومینه

  نحوه چیدن مبلمان در کنار شومینه     با توجه به این که شومینه در اتاق‌نشیمن مرکز توجه است، نوع چیدمان مبلمان برای زیباتر جلوه دادن آن دارای اهمیت است با توجه به معماری و زیبایی شومینه و گرمایی که در هوای سرد ایجاد می‌کند، جایگاه مناسبی است تا مبلمان...
WhatsApp us