رختکن

لاکر

فضای عمومی در استخر ها و فضاهای عمومی

رَختکَن به اتاق یا سالنی گفته می‌شود که دارای تسهیلاتی برای تعویض لباس است.

هدف از ایجاد رختکن ایجاد فضای خصوصی برای افراد یا جدایی میان جنسیت‌ها است. رختکن‌ ها ممکن است دارای اتاق‌ها، اتاقک‌ها یا فضاهای جداگانه و همچنین دوش و محل استحمام باشند.

باشگاه‌های ورزشی، ورزشگاه‌ها، پادگان‌ها و دیگر اماکن ورزشی و ارتشی که اعضاء آنها دارای لباس ویژه یا اونیفورم هستند معمولاً دارای رختکن هستند.

WhatsApp us