رنگ كاری ،

مراحل رنگ كاری در معرق

گروه صنایع چوب و هنر ایران زمین

معرق کار درجه 2
معرفی
نمونه وظایف
ابزار و وسایل
شرایط ارتقاء شغل
ویژگی های شخصیتی
معرفی

معرق کار درجه 2 کسی است که بتواند از عهده پیشگیری از حوادث ناشی از کار و رعایت و نکات حفاظت و ایمنی بهداشت کار، انتخاب چوب جهت مصارف کاربردی آن، تشخیص و استفاده از وسایل و ابزار معرق کاری ، برشکاری در معرق، دور بری مدل، نصب طرح بر روی تخته سه لایه، تهیه زیرکار، معرق کاری زمینه رنگ ، لیسه کردن قطعات چوبی، سنباده کاری دستی چوب، سوراخ کاری قطعات چوبی با استفاده از انواع دریلهای دستی برقی، ساخت بتونه و عملیات بتونه کاری بر روی قطعات چوبی، بوم کردن چوبهای معرق، رنگ کاری پشت کار با استفاده اره گرد دستی برقی، ریختن رنگ زمینه معرق، بکار بردن پلی استر در معرق، ساب زدن و پرداخت رنگ زمینه (خمیر مشکی) و پولیش کاری رنگ (روی کار) معرق برآید.

نمونه وظایف
1. توانایی انتخاب چوب جهت مصارف کاربردی آن
2. آشنایی با ساختمان چوب و خواص آن
ساختمان چوب
خواص فیزیکی چوب
خواص شیمیایی چوب
خواص مکانیکی چوب

3. آشنایی با چوب درختان سوزنی برگ و پهن برگ و کاربرد آنها در معرق کاری جوب
4. شناسایی اصول تشخیص ماکروسکوپی (ظاهری) چوب
5. برشهای عرضی، مماسی و شعاعی چوب و اختلاف آنها
6. شناخت نقوش و رنگ چوب
7. آشنایی با مفهوم خشک کردن چوب، روشها و کاربرد آنها
8. خشک کردن در هوای آزاد
9. مقررات انضباط عمومی در کارگاه
10. مقررات انضباط فردی
11. نظافت و بهداشت عمومی و فردی در محیط کارگاه
12. شناسایی وسایل و تجهیزات ایمنی فردی در هنگام کار و کاربرد آنها
13. آشنایی با علائم و دستورالعمل های ایمنی
14. آشنایی با وسایل و اصول پیشگیری و مبارزه با آتش سوزی
15. آشنایی با خطرات برق گرفتگی ناشی از فقدان سیم اتصال موثر بدنه دستگاه به زمین (سیم ارت)
16. آشنایی با جعبه کمکهای اولیه و وسایل آن
17. شناسایی اصول پیشگیری از حوادث ناشی از کار و رعایت نکات حفاظت و بهداشت کار
18. آشنایی با عوامل فیزیکی و شیمیایی زیان آور
19. آشنایی با عوامل مختلف آتش زا و راههای جلوگیری و کنترل آتش سوزی
20. شناسایی اصول جابجایی اجسام سنگین در محیط کار
21. آشنایی با مفهوم خستگی و عوامل ایجاد آن
22. آشنایی با موارد انضباط عموی کارگاهی
23. توانایی پیشگَیری از حوادث ناشی از کار و رعایت نکات حفاظت و ایمنی بهداشت کار
24. توانایی انتخاب چوب جهت مصارف کاربردی آن
25. توانایی تشحیص و استفاده از وسایل و ابزار معرق کاری
26. توانایی برشکاری در معرق
27. توانایی دوربری مدل
28. توانایی نصب طرح بر روی تخته سه لایه
29. توانایی تهیه زیر کار
30. توانایی معرق کاری زمینه رنگ
31. توانایی لیسه کردن قطعات چوبی
32. توانایی سنباده کاری دستی چوب
33. توانایی سوراخکاری قطعات چوبی با استفاده از انواع دریلهای دستی برقی
34. توانایی ساخت بتونه و عملیات بتونه کاری بر روی قطعات چوبی
35. توانایی بوم کردن چوبهای معرق
36. توانایی رنگ کاری پشت کار با استفاده از پیسوله
37. توانایی برشکاری نئوپان و تخته لایه زیر کار معرق با استفاده از راه گرد دستی برقی
38. توانایی ریختن رنگ زمینه معرق
39. توانایی بکار بردن پلی استر در معرق
40. توانایی ساب زدن و پرداخت رنگ زمینه (خمیر مشکی)
41. توانایی پولیش کاری رنگ (روی کار) معرق

ابزار و وسایل
انواع نمونه های چوبی سالم و معیوب
لباس کار
کفش ایمنی
گوشی حفاظتی
عینک حفاظتی
دستکش
کپسول آتش نشانی
سطل شن
جعبه کمک های اولیه
انواع فیلم های آموزشی حفاظت و ایمنی در کار
انواع پوستر های آموزشی حفاظت و ایمنی در کار
شرایط ارتقاء شغل
شرایط ارتقاء معرق کار با توجه به شغل معرق که کاری هنری و شخصی شده است بسیار دشوار است، فرد شاغل باید در انتخاب فرم ها و خلاقیتی که به خرج می دهد از آنچنان پشتکاری برخوردار باشد که بتواند نیازهای خود را متناسب با شرایط موجود مرتفع سازد.
ویژگی های شخصیتی
قطعاً شغل معرق کاری شغل اهل هنر و ذوق است. معرق کاری شغلی ظریف با کارهای بسیاری از جمله رنده کاری، برشکاری، سنباده کاری، فرم دادن چوب با دستگاه فرز، ساخت تابلو دو بعدی، چسب کاری، ریختن خمیر، پرسکاری و قالب گیری است این همه کار بر روی چوبی به ضخامت یک یا دو سانت صورت می گیرد تا طرح زیبایی ساخته شود.
این ها را گفتیم که بتوانیم به درستی ترسیمی از ذوق، علاقه وافر، حوصله فراوان چشمان تیزبین و دستان سالم و ظریف را برای شما اعلام نماییم. کار معرق حتماً علاقه ذاتی و تجربه فراوان و اندیشه خلاق را نیاز دارد و بدون اینها نتیجه مأیوس کننده است.

منبع : http://daneshnameh.roshd.ir/


 

1ـ آماده كردن تابلو :

پس از اتمام تابلوی معرق دو كار مورد نظر می باشد كه بايد قبل از خمير ريزی بايد آنها را انجام بدهيد. اول تميز كاری و دوم عايق كاری .

بايد در مرحله اول تمام قسمتهایی كه خمير پلی استر (خمير مشکی ) وارد آنها می شود را تميز كرد خصوصأ قسمتهايی كه چسب چوب از كناره های چوب ها به بيرون وارد شده است ، چونكه پلی استر به چسب چوب حساس بوده و به چوب نمی چسبد .  مرحله دوم يا مرحله عايق كاری نام دارد كه در آن بايد چوبهای معرق را در برابر نفوذ رزين يا خمير مشكی به داخل بافت چوب عايق كرد چرا كه برخی از چوب ها دارای بافت نرم هستند، پس دور تا دور تابلو را سنباده زده تا صاف و يك دست شود تا در هنگام چسباندن چسب كاغذی منفذی (روزنه ای) باقی نماند چرا كه پلی استر از منافذ عبور كرده و جاری خواهد شد .

سپس تابلو را روي سطحي صاف كاملأ با تراز ميزان مي كنيم تا پس از خمير ريزي يا پلي استر ريزي به يك سمت كشيده نشود ضمنأ مكاني را بايد انتخاب كرد كه دماي يكساني داشته باشد و هيچ گونه گرد و خاكي در آن مكان تباشد كه اين مواد بسيار حساس بوده و امكان دارد با توجه به مقدار موادي كه با توجه به دماي محيط انتخاب مي شود ، پلي استر شما ترك نخورد.

2ـ طرز در ست كردن پلی استر : شما هنگام خريد پلي استر دو عدد شيشه كه حاوي مواد پراكيد و كبالت مي باشد از فروشنده دريافت مي كنيد كه پراكيد يك نوع شتاب دهنده مي باشد و كبالت ، خشك كننده مواد شما مي باسد. براي بدست آوردن مقدار پلي استر برای زمينه كار از فورمول حجم استفاده كنيد.                                 ارتفاع ×عرض × طول ═ حجم

زمينه را اشغال كرده است ، براي بدست آوردن مقدار پلي استر لازم ابتدا حجم زمينه كار را محاسبه مي كنيم (ارتفاع چوب روي زمينه كه در معرق كاري در حدود 3/. سانتیمتراست. )                                               360 ═ 3/. × 40 × 30 ═ حجم كار

مقدار حجم كل پلي استر در حدود cm³ 120 يا 120 ميليمتر مي باشد كه براي بدست آوردن مقدار دقيق پلي استر بهتر است كه از ظرف مدرج ( بشر یا ظرف آزمایشگاهی مندرج ) استفاده شود. پراكيد نقش شتاب دهندگی در پلی استر ايجاد می كند و باعث مي شود كه خمير سريعأ خشك شود. مقدار پراكيد بسته به دما و رطوبت تغيير می كند اگر هوا گرم باشد مقدار كمتری و اگر هوا سرد باشد به مقدار بيشتری نياز است كه مقدار آن در هوای معتدل برای cm³ 250 در حدود 25 قطره است.

 

مقدار پروكيد و كبالتی كه برای درست كردن پلی استر مورد استفاده قرار مي گيرد، براي ml 200 پلی استر پوست پوليش در حدود cc 5/2 كبالت و cc 2/1 پروكيد ، (برای ml 100 پلی استر پوست پوليش درحدود cc 2/1 كبالت و cc 6/. پروكيد) می باشد. برای درست كردن پلی استر ، پس از تعيين مقدار آن ابتدا كبالت را به مقداری كه گفته شد توسط قطره چكان ( يا سرنگ 9 به آهستگی يا قطره قطره به پلی استر اضافه می كنيم در حين اضافه كردن مواد پلی استرمان راهم می زنيم تا مواد به صورت يكنواخت در پلی استرمان اضافه شود بعد از اضافه كردن كبالت به پلی استر بايد رنگ آن به رنگ آب آلبالويی كمرنگ و شفاف در آيد . و بعد از مقدار پروكيد بدست آمده را نیز به همين روش به پلی استرمان اضافه مي كنيم.

 

(اين مقدار درصدی كه در بالا گفته شد در دماي 22 درجه سانتي گراد تقريبأ 15 ساعت زمان می برد تا كاملأ خشك شود  البته می توان پراكيد آن را مقداری كمی بيشتر در نظر گرفت ، البته نه بمقداری كه باعث ترك خوردن كارمان شود )

 

3ـ طرز تهيه خمير مشكی : پس از اينكه مقدار پلی استر مصرفی را با مواد آن ( پراكيد و كبالت) درست كرديم نوبت اضافه كردن خمير مشكی آن مي باشد . خمير مشكی را كم كم به پلی استرمان اضافه مي كنيم ، در حين اضافه كردن آن را به هم می زنيم اين كار را آنقدر انجام می دهيم تا زمانی كه ، اگر قطره ای از خمير مشكی كه به پلی استر مان اضافه كرديم را بر روی كاغذ سفيدی بچكانيم و آن ورق را به يك سمت مايل كنيم تا قطره به قسمت پايين سرازير شود ( رد قطره يا جايی كه قطره در آنجا چكانده شده ) مشكی بماند ، و آن مقدار كافی است بدين صورت خمير مشكی كارمان آماده می باشد ، ( البته بايد حين هم زدن آن را به آرامی انجام تا سعی شود كمترين حباب در آن ايجاد شود ) نحوه ريختن خمير مشكی بر روی تابلو بدين صورت است كه به آهستگی و آرامی خميرمان را در محلهایی كه توسط اره شيار بوجود آمده ، اول اين مكانها را پر می كنيم . (برای اين كار از يك طرف شيار بوجود آمده توسط اره شروع می كنيم ، اين كار برای اين است كه پس از اتمام كار ، كاملا درون شيار های تابلو با خمير مشكی پر شود تا حبابی در آن نماند )

 

نكته: قبل از اينكه خمير مشكی را بر روب تابلو بريزيم براي اينكه منافذ و بافت چوبهای نرم را از نفوذ خمير به داخل آن جلوگیری كنيم ، مقداری مواد را به پلی استر پوست پوليش اضافه كرده و با قلم مو بر روي كار می كشيم و می گذاريم كاملا خشك شود و بعد خمير مشكي را بر روي كار می ريزيم.

 

4ـ مرحله فلز كاری تابلو: بعد از اينكه كاملأخمير مشكی تابلو خشك شد در محيطي كاملأ باز و با زدن ماسك صورت شروع به سنباده زدن تابلو با دستگاه فلز كي كنيم كه با دو شماره 35 و 80 از نوع سنباده نواری پارچه ای استفاده می كنيم تا تمام طرح تابلو ي معرق كاملأ نمايان شود .

 

5 ـ مرحله سنباده لرزان : پس از اتمام سنباده زدن با دستگاه فرز ، نوبت سنباده زدن تابلو با سنباده لرزان ميرسد (بهتر است از سنباده لرزانی استفاده كنيد كه قدرت مكش خوبی داشته باشد) سنباده ای كه برای اين قسمت استفاده می شود از نوع پوست آب و از شماره های 120 ، 240 ، 320 ، 400 ، 600 ، 800 و 1200 به نوبت از شماره زير آن 120 تا 1200 شروع می كنيم .

 

6 ـ مرحله آماده كردن پشت كار : در اين مرحله پس از اتمام بتونه سريشي به روشي كه گفته شد ، توسط ليسه به پشت كار مي زنيم و بعد از خشك شد ن بتونه ، شروع مي كنيم سنباده نرم مي زنيم ( به بتونه مان مقداري دوده صنعتي اضافه مي كنيم تا رنگ بتونه مان  مشكي شود ) پس از آن مقداری رنگ ورزی مشكی را با تينر مخلوط مي كنيم و پشت كارمان را رنگ می زنيم .

 

7 ـ مرحله ماقبل آخر : بعد از سنباده زدن سطح كار اگر محلي از سطح كار باقي مانده بود كه خمير مشكي داخل آن نرفته بود ، به همان روشي كه بنونه سريشي مشكي براي پشت كار استفاده مي كرديم ، كمي روان تر از آن و با مقداري سريش بيشتر ، توسط ليسه بر روي كار مي ماليم تا حفره هاي خالي آن پر شود و بعد از خشك شدن دوباره سنباده لرزان مي زنيم .

 

8 ـ مرحله آخر : اين مرحله چند روش مختلف دارد ، استفاده از پلي استر پوست پوليش استفاده از نيم پلي استر يا پلي استر تمام ، بنا به انتخاب ، اگر از پلي استر پوست پوليش استفاده مي كنيد و آن را توسط همان مقداري كه گفته شد با كبالت و پراكيد مخلوط كرديد بر روي كار مي ريزيم ( البته مقدار مساحت تابلو را در ½ ضرب مي كنيم براي بدست آوردن حجم آن ) و بعد از خشك شدن مراحل پوليش كاري

و … دارد ، اما اگر از نيم پلی استر يا پلی استر ايستاده يا از همه بهتر از تمام پلی استر استفاده مي كنيد بعد از مخلوط كردن آنها با مداد ، به وسيله پيستوله بر روي كار می پاشيم ( البته ماسك صورت فراموش نشود)، در اين روش ديگر نيازی به پوليش كاری ندارد.

منبع : http://www.valyan.blogfa.com/

 

WhatsApp us