برخی از مزایای رنگ ها وپوشش های مخصوص چوب

برخی از مزایای رنگ ها وپوشش های مخصوص چوب

برخی از مزایای رنگ ها وپوشش های مخصوص چوب

برخی از مزایای رنگ ها وپوشش های مخصوص چوب

چوب به رنگ ونگه

 1. طیف  بسیار گسترده ای از رنگ ها وپوشش های چوب
 2. به صورت خودرنگ،موج نما وپوششی
 3. رنگ ها وپوشش ها ی برپایه روغن
 4. رنگ ها وپوشش های برپایه آب
 5. امکان رقیق نمودن توسط آب
 6. امکان مخلوط نمودن رنگ های هر سری
 7. مقاوم به آب ومحلول های آبکی
 8. مقاوم به اشعه ماورای بنفش خورشید
 9. جهت مصارف داخل وخارج ساختمان
 10. بدون نیاز به آستر
 11. قابل استفاده به وسیله قلم مو،غلتک،اسپری وحتی دستمال
 12. امکان ترمیم موضعی
 13. بدون نیاز به سمباده زنی وبرداشتن لایه قدیمی رنگ جهت اعمال پوشش جدید
 14. 100درصد ساخته شده از مواد طبیعی
 15. ایجاد ساختار ریزمتخلخل

  انواع رنگ چوب ، سیلر کیلر

  انواع رنگ چوب ، سیلر کیلر

 16. ایجاد امکان تنفس برای چوب
 17. بدون ترک خوردگی،پوسته شدن،تبله کردن وتاول زدن
 18. دارای بالاترین سطح استاندارد اروپا برای سلامتی انسان ومحیط زیست
 19. سطح پوشش بسیار زیاد
 20. بسیار مقرون به صرفه

گرد اوری ونشر گروه فن وهنر

 

WhatsApp us