رنگ فندقی چوب

رنگ فندقی چوب

معرفی رنگ فندقی چوب

درود بر شما

رنگ فندقی از ترکیب رنگ قهوه ای و قرمز ساخته می شود . این رنگ بسیار جذاب و گرم همانند پوست قرمز و قهوه ای فندق خاص و چشمگیر است .

چوب منبت رنگ فندقی
چوب منبت رنگ فندقی
رنگ فندقی
رنگ فندقی
رنگ فندقی
رنگ فندقی
رنگ فندقی
رنگ فندقی
رنگ فندقی
رنگ فندقی , رنگ چوب

هنرکده فن و هنر , رنگکاری چوب

رنگ چوب

رنگکاری بوفه و پارتیشن مهندس حمیدی , تهران الهیه 

هنرکده فن و هنر ایران زمین , رنگ کاری بوفه ویترین

رنگ فندقی

 

هنرکده فن و هنر ایران زمین , رنگ کاری بوفه ویترین

هنرکده فن و هنر ایران زمین , رنگ کاری بوفه ویترین

رنگکاری چوب , رنگ کار چوب ، رنگ دکوراسیون چوبی

 

WhatsApp us