0 Items

رنگ کهربایی در دکوراسیون داخلی منزل

رنگ کهربایی در دکوراسیون داخلی منزل

رنگ کهربایی در تزئینات چوبی

رنگ کهربایی در تزئینات چوبی

رنگ کهربایی در تزئینات چوبی

انگشتر کهربای چوبی

رنگ کهربایی یا عنبری هر رنگی که درخشندگی کهربا را داشته باشد که در سنگ عنبر یا کهربا دیده می‌شود. ریشه کلمه انگلیسی amber لغت عنبر در زبان عربی است که برای همین کاربرد استفاده می‌شود.کهربا ، کهربایی ، عنبر ، رنگ کهربایی

شکلاتی، کهربایی، نقره ای، با وقار در دکوراسیون داخلی

رنگ کهربایی در دکوراسیون

رنگ کهربایی در دکوراسیون

رنگ کهربایی در دکوراسیون

رنگ کهربایی در دکوراسیون

رنگ کهربایی در دکوراسیون

رنگ کهربایی در دکوراسیون

WhatsApp chat