0 Items
بخش مشاوره و روابط عمومی وب سایت اشوود دیزاین

بخش مشاوره و روابط عمومی وب سایت اشوود دیزاین

بخش مشاوره

چرا بخش مشاوره با روابط عمومی ادغام شدند

قوانین و مقررات کارگاه صنایع چوب فن و هنر , نجاری و درودگری

قوانین و مقررات کارگاه صنایع چوب فن و هنر , نجاری و درودگری

از آنجایی که مشاوره بخشی از روابط عمومی یک شرکت است و آشنایی مشتری با ما در اغلب اوقات از اینجا آغاز می شود . ما هر دو بخش را در یک مجموعه گرداوری کردیم .

در راستای مشتری مداری این مجموعه انواع ارتباطات را برایتان گرداوری کرده ایم که از همه بهتر خبر رسان واتساپ و تلگرام روابط عمومی این مجموعه است که باعث می شود پیام شما برای مدیران این مجموعه ارسال شود . در همین راستا قوانینی نیز وضع شده که لازم است این قوانین در نظر گرفته شود ، مثلا این بخش برای قیمت گرفتن نمی باشد و شما قیمت را میتوانید از بخش متر و برآورد بگیرید .

لینگ کانال روابط عمومی شرکت :

کانال تلگرام روابط عمومی گروه فن و هنر ایران زمین 

تماس : 09120194302

(بیشتر…)

WhatsApp chat