کم رویی ،خجالتی بودن و اضطراب اجتماعی

کم رویی ، خجالتی بودن و اضطراب اجتماعی   يكي از مشكلات بزرگ برخی افراد خجالت كشيدن و اضطراب اجتماعي يا همان كم رويي است. مثلا هنگام پرسيدن درس توسط استاد دچار اضطراب مي شوند و دست هايشان مي لرزد و به خوبي نمي توانند جواب دهند. اين وضعيت حتي باعث مي شود شخص مورد...
WhatsApp us