0 Items
افسانه ٬ موجودات افسانه ای ٬ روح Abura

افسانه ٬ موجودات افسانه ای ٬ روح Abura

Abura

sumashi

افسانه ٬ موجودات افسانه ای ٬ روح

یک موجود از فرهنگ عامه از آماکوسا در استان کوماموتو است.

این روح، که شگفتی مردم در پاس کوه Kusazumigoe ، تصور می شود روح یک انسان که نفت به سرقت برده.

در روزگار گذشته ؛ قبل از اینکه برق بوجود اید ، روغن و نفت بسیار ارزشمند بوده و بعنوان یک کالای اساسی برای روشنایی و گرم کردن خانه ها بکار میرفته است . به این ترتیب، سرقت از نفت، به خصوص از معابد و زیارتگاه ها، می تواند به مجازات از طریق تناسخ به عنوان یک یوکای منجر شود.

در رسانه های مدرن Abura است-sumashi اغلب به عنوان “یک موجود چمباتمه زدن با بدن نی کت پوشیده شده و سر سیب زمینی مانند و یا سنگی،” ظاهر با الهام از آثار هنری از شیگرو میزوکی به تصویر کشیده.

تصویری از Abura است-sumashi.
تصویری از Abura است-sumashi.

WhatsApp chat