روز زن مبارک

روز زن مبارک

روز زن مبارک اس ام اس روز مادر اس ام اس تبریک روز زن تپش های دلم مادر هوای بودنت دارد دل من تنگ دیدارست تپش بس بی رمق دارد تو زخم دوریت کم بود؟ نمک بر زخم مرهم بود؟ بدان این فاصله ماست نمک بر زخم من دارد فرستنده : قندپهلو روز زن مبارک اس ام اس تبریک روز زن نپـرس چـرا...
WhatsApp us