اندازه گیری درب اتاق

اندازه گیری درب اتاق

چگونه درب اتاق را اتدازه گیری کنیم اندازه گیری درب اتاق روش اندازه گیری درب چوبی از سمت راست تا سمت چپ از روی لولا یا محل نصب لولا تا نقطه مقابل اندازه گیری شود . لولای بالا به نام W1 و لولای پایین به نام W2 نامگذاری شود .ارتفاع درب را مشخص کنید و با حرف H1 آن را مشخص...
WhatsApp us