روکش مازل گردو، روکش چوب طبیعی

روکش مازل گردو، روکش چوب طبیعی

روکش مازل گردو

روکش چوب گردو مازل

روکش ریشه گردو

روکش ریشه گردو، روکش چوب طبیعی

فن و هنر فروشنده و مجری انواع روکش چوب طبیعی

پرس روکش چوب طبیعی روی ام دی اف

روکش ریشه گردو
روکش ریشه گردو

قیمت امروز روکش ریشه هر متر مربع 150 هزار تومان است. قیمت ها هر روز در حال نوسان است و بهتر است قبل از تصمیم گیری به روز قیمت استعلام شود.

مطالب مرتبط با روکش چوب طبیعی

با تشکر از توجه شما

چوب مازل

چوب مازل

تخته الوار اسلپ  مازل

چوب مازل بیشتر بصورت روکش موجود است اما اخیرن برخی از بازرگانان به اوردن الوارهای کامل بصورت اسلپ روی اورده اند . ( معنی اسلپ )

در بخش زیر چند نمونه کار از چوب اسلپ مازل برایتان محیا کرده ایم که امیدوارم مورد توجه قرارگیرد /

تنه بزرگ مازل , اسلپ مازل

تنه بزرگ مازل , اسلپ مازل

چوب مازل

نمونه کار ساخته شده از چوب مازل

 

 

WhatsApp us