15 بهمن؛ جشن میانه زمستان

15 بهمن؛ جشن میانه زمستان مجموعه: مناسبتها در ایران و جهان جشن میانه زمستان در 15 بهمن ماه برگزار می شود مرتبط با موضوع »  دکوراسیون زمستانی 15 بهمن؛ جشن میانه زمستان جشن‌های ایرانی به جشن‌هایی ملی و مردمی گفته می‌شود که دارای ریشه تاریخی ایرانی هستند و از دوران...
دی ماه ( طالع و درباره دیماهی ها )

دی ماه ( طالع و درباره دیماهی ها )

دی ماه  متولدین دی درباره دی ماهی ها درباره افراد متولد دی خیلی چیزا میگویند و برخی واقعیت و برخی در لایه های زیرین شخصیت این افراد پنهان و برخی نظرات هم چرت و پرت است . چیزی که متوجه شدم متولدین دی ماه دشمن هم زیاد دارند  . و خیلی ها این تیپ را...
WhatsApp us