مسجد وکیل شیراز

مسجد وکیل شیراز مسجد وکیل شیراز در مجموعه بناهای زندیه، در کنار بازار وکیل و حمام وکیل در مرکز این شهر قرار دارد. Vakil Mosque Building in Shiraz, Iran The Vakil Mosque is a mosque in Shiraz, southern Iran, situated to the west of the Vakil Bazaar next to its...
WhatsApp us