زیباترین مبل در ایران با قیمت نجومی 2 میلیارد

زیباترین مبل در ایران با قیمت نجومی 2 میلیارد

زیباترین مبل در ایران با قیمت نجومی 2 میلیارد

زیباترین مبل در ایران

زیباترین مبل در ایران

دو استاد هنرمند میز و صندلی هایی ساخته‌اند که ادوار مختلف تاریخ ایران روی آن نقش بسته است. یکی از اساتید رسول معتمدی، استاد نگارگری استان اصفهان و دیگری علی شاه میوه، استادخاتم کاری است.
این دو دوست هنرمند برای خلق آثار خود با هم همکاری صمیمانه‌ای دارند. ترکیب هنر این دو استاد منجر به آفریده شدن آثار زیبا و باشکوهی شده است. اکنون نیز این میز و صندلی‌ها که در تصاویر مشاهده می‌کنید به دست آنان تولید شده است. میز و صندلی‌هایی که روی آن تاریخ ایران ثبت شده است.
یک امریکایی از این اساتید هنر خواسته است که برایش میز و صندلی‌هایی بسازند که رویشان ادوار مختلف تاریخ ایران وجود داشته باشد. معتمدی و شاه میوه این سفارش را به نحو احسن تولید می‌کنند که در آن ترکیب سه هنر معرق، منبت و خاتم وجود دارد.
این میز و شش صندلی‌اش دو میلیارد تومان قیمت گذاری شده‌اند و به مناسبت نمایشگاه صنایع دستی  در برج میلاد به نمایش گذاشته شده‌اند تا مردم آن ها را ببینند.
زیباترین مبل در ایران

زیباترین مبل در ایران

همان‌طور که در تصویر بالا مشاهده می‌کنید در پشت هر صندلی نقاشی‌ای وجود دارد که متعلق به یکی از دوره‌های تاریخی است. این شش صندلی شش دوره‌ی سلجوقی ، صفوی، پهلوی، هخامنشی، ساسانی و سامانی را ثبت کرده‌اند.

آنچه بیش از همه در ماجرای تولید این میز و صندلی‌هایش مورد توجه است،علاقه‌ی یک غیر ایرانی و امریکایی به تاریخ ایران است و اینکه این فکر او منجر به خلق این اثر هنری شده است.

WhatsApp us