0 Items
میز متحرک  جالب و خلاقانه

میز متحرک جالب و خلاقانه

میز متحرک

ساخت میز٬میز چوبی٬میزنهارخوری٬

میز در حال راه رفتن

زیبایی در کنار بهره گیری از اصول مکانیک و تقلید از حرکت در ساخت یک میز چوبی .

این میز متحرک همانند یک جاندار راه می رود (+عکس)
اجزاء و لوازم خانه همیشه بدون حرکت هستند مگر در داستان های تخیلی. اما حالا یک میز متحرک توسط آلمانی ها طراحی شده که می تواند در خانه این طرف و آن طرف برود و نبوغ و ابتکار مهندسی آنها را به رخ بکشد.

میز متحرک چوبی

میز متحرک چوبی

میز متحرک چوبی

میز متحرک چوبی

میز متحرک چوبی

میز متحرک چوبی

میز متحرک چوبی

میز پادار

میز متحرک چوبی

میز هزار پا

میز متحرک چوبی

میز زیبا خلاقانه و جالب چوبی

میز متحرک چوبی

میز متحرک چوبی

میز متحرک چوبی

میز متحرک چوبی

میز متحرک چوبی

میز متحرک چوبی

میز متحرک چوبی

میز متحرک چوبی

این میز که توسط ووتر شوبلین طراحی و ساخته شده طوری حرکت می کند که گویی جان دارد. طبق گفته سازنده، جنس این میز از چوب گردو ( انواع چوب ) ساخته شده و حرکت کردن آن بسیار طبیعی و شبیه عنکبوت است. زمانی که پایه آن را فشار دهید، میز شروع به حرکت کردن می کند. شوبلین می گوید تماشای حرکت کردن این میز همه را بهت زده می کند.

سازنده این میز متحرک هنوز آن را برای فروش آماده نکرده و قیمتی برای آن مشخص نکرده اما اگر خوش شانس و پولدار باشید می توانید با پیشنهاد بالا، یکی از ۸ میز متحرکی که شوبلین ساخته را تصاحب کنید.
برچسب ها: میز متحرک ، عکس

منبع : asriran.com

میز متحرک

WhatsApp chat