سبک های هنری , نقاشی

سبک های هنری , نقاشی

  نقاشی میدانی سبک  هنری در نقاشی نوعی نقاشی که بارنت نیومان در سال 1950 در امریکا اختراع کرد. در این مدل نقاشی تصاویر نه به عنوان ساختاری از عناصر مرتبط  به هم  بلکه  به عنوان  یک کلیت میدانی  مورد  توجه قرار گرفت . نقاشی میدانی  ارتباطاتی  با هنر نظام دار و...

سبک امپرسیونیسم

امپرسیونیسم امپرسیونیسم:در کتاب‌های مرجع تاریخ هنر مونه و مانه را پدارن سبک امپرسیونیسم دانسته‌اند، سبکی که در نیمه دوم قرن ۱۹، قرن روشنگری و نبوغ، قرن فلسفه و علوم جدید پا به عرصهٔ هنر گذاشت، همان‌طور که در رئالیسم ادبی از نقاشی این سبک در قرن ۱۷ وام گرفته و به نوعی...
WhatsApp us