تکنیک هنری فریب چشم

تکنیک هنری فریب چشم

فریب چشم در هنر قرن 16 Trompe-l’ioil Trompe-l’ioil ( فرانسوی برای “فریب چشم”، تلفظ شده است [tʁɔp lœj] ) یک تکنیک هنری است که از تصاویر واقع گرایانه برای ایجاد توهم نوری استفاده می کند که اشیاء تصویر شده در سه بعد وجود دارد. دیدگاه اجباری یک...
WhatsApp us