تزئینات دکوراسیون دریایی , سکان و لنگر چوبی

تزئینات دکوراسیون دریایی , سکان و لنگر چوبی

دکوراسیون چوبی سبک دریایی

ست سازه های چوبی در دکوراسیون چوبی سبک دریایی و سبک مدیترانه ای , مناسب رستوران غذا های دریایی

دکوراسیون چوبی الهام گرفته شده از ابزار آلات و لوازم ملوانان و کشتی ها که در دریا استفاده می شود .

لوازمی مانند سکان کشتی , لنگر کشتی , قاب آینه به شکل درب , طناب های پیچیده شده به چوب با گره ملوانی و غیره

WhatsApp us